Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 12 năm 2022, 05:38:46
Bảo Việt: Lợi nhuận 6 tháng đạt hơn 900 tỷ đồng
Chí Tín - 16/08/2015 09:19
 
Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 với tổng doanh thu hợp nhất đạt 9.743 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 910 tỷ đồng, hoàn thành 63,2% kế hoạch năm 2015.

Trong đó, doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm của Bảo Việt đạt 7.661 tỷ đồng, tăng trưởng 17,6%. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 1.867 tỷ đồng, tăng 8,2%; doanh thu từ hoạt động khác đạt 214 tỷ đồng, tăng trưởng 34%.

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục gia tăng tỷ trọng đóng góp trong tổng doanh thu với tỷ trọng 78,6%.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 910 tỷ đồng, hoàn thành  63,2% kế hoạch năm 2015. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 731 tỷ đồng, hoàn thành 64,1% kế hoạch.

Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 30/06/2015 đạt 50.792 tỷ đồng, nguồn vốn chủ sở hữu đạt 12.759 tỷ đồng.

Về hoạt động công ty mẹ, tổng doanh thu đạt 623 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 547 tỷ đồng, hoàn thành 55,5% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế đạt 527 tỷ đồng, hoàn thành 53,8%.

Tổng tài sản tại ngày 30/06/2015 đạt 11.413 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 11.284 tỷ đồng.

Bảo Việt Nhân thọ đạt tổng doanh thu 6.092 tỷ đồng (+24,7%), doanh thu phí bảo hiểm đạt 4.609 tỷ đồng (+28,2%), doanh thu khai thác mới đạt 885 tỷ đồng (+23.9%).

Sản phẩm hỗn hợp và sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư là hai dòng sản phẩm chủ lực, chiếm tỷ trọng lần lượt là 40,9% và 54,2% trong tổng doanh thu phí của Bảo Việt Nhân thọ.

Đặc biệt, dòng sản phẩm liên kết đầu tư của Bảo Việt Nhân thọ có xu hướng tăng trưởng mạnh khi ghi nhận mức tăng 44% so với cùng kỳ 2014.

Bảo hiểm Bảo Việt đạt tổng doanh thu 3.263 tỷ đồng, tăng 4,8%, lợi nhuận sau thuế đạt 204 tỷ đồng, tăng 30,7% so với cùng kỳ 2014.

Một số nghiệp vụ ghi nhận mức tăng trưởng ổn định là Bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt (+14,7%), Bảo hiểm cơ giới (+8,1%) và Bảo hiểm y tế (+7,3%).

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm 2015 đạt 146 tỷ đồng tăng 4,5%. Các mảng hoạt động chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu bao gồm: hoạt động môi giới (29,6%), hoạt động tự doanh (23,5%) và doanh thu khác (43%).

Về thị phần môi giới, BVSC giữ vị trí thứ 7 về môi giới cổ phiếu tại HNX. Tại HOSE, BVSC đứng thứ 2 về thị phần môi giới trái phiếu và đứng thứ 9 về môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ.

Về Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF), tại thời điểm 30/06/2015, tổng tài sản do BVF quản lý đạt 23.932 tỷ đồng (tương đương hơn 1 tỷ USD), tăng 15,6% so với 31/12/2014. Tổng doanh thu đạt 25 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 9 tỷ đồng, hoàn thành 60% kế hoạch.

Bảo Việt: Doanh thu quý I đạt 4.733 tỷ đồng
Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH, sàn HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh Quý I/2015 (số liệu trước soát xét). Theo đó, tổng doanh thu hợp...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư