Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 12 năm 2022, 09:01:48
Bảo Việt đạt doanh thu hơn 19.000 tỷ
Chí Tín - 02/04/2015 21:23
 
Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH, sàn HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2014 (đã được kiểm toán). Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 19.050 tỷ đồng, tăng trưởng 11,5%; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.331 tỷ đồng, tăng 7,9% so với năm 2013.  
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
ADB dự báo Việt Nam tăng trưởng 6,1% năm 2015
PJICO đạt Doanh nghiệp tiêu biểu VNR500
BAOVIET Bank tặng vàng cho khách gửi tiết kiệm
Bảo Việt có Chủ tịch mới thế hệ 7x
Bảo Việt đạt doanh thu hơn 19.000 tỷ

Bảo Việt Nhân thọ đã tập trung mạnh vào việc phát triển các sản phẩm bảo hiểm mang tính tiết kiệm và đầu tư

Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt  tổng doanh thu năm 2014 là 10.765 tỷ đồng, tăng trưởng 26,9% so với năm 2013, trong đó doanh thu phí bảo hiểm đạt 7.959 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 590 tỷ đồng, tăng trưởng 11,4% so với năm 2013. Đặc biệt, doanh thu khai thác mới năm 2014 đạt 2.093 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với năm 2013.

Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt đạt tổng doanh thu đạt 6.510 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 251 tỷ đồng.

Một số nghiệp vụ ghi nhận mức tăng trưởng tốt như bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt (+13,3%), bảo hiểm trách nhiệm chung (+8,4%), bảo hiểm y tế tự nguyện và con người (+8,1%).

Lĩnh vực quản lý quỹ có doanh thu năm 2014 đạt 52 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 12 tỷ đồng, vượt 75,6% so với kế hoạch đặt ra từ đầu năm.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt mức 24,8%. Tổng tài sản quản lý tại ngày 31/12/2014 đạt 20.691 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước.

Lĩnh vực chứng khoán, doanh thu 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đạt 306 tỷ đồng, tăng trưởng 47,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 132 tỷ đồng, tăng 53,4% so với cùng kỳ.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư