Chủ tịch VNREA: Cao ốc phải có 3 tầng hầm là "chưa phù hợp, tốn thời gian"
Hà Quang - 26/05/2016 19:30
 
Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) vừa có văn bản gửi UBND TP. Hà Nội bày tỏ quan điểm chính thức về những bất cập trong Thông báo số 1823/TB-QHKT của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội khi quy định nhà cao tầng phải có 3 tầng hầm.
.
Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) cho rằng, quy định nhà cao tầng phải có 3 tầng hầm là “chưa phù hợp, tốn thời gian”.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Nguyễn Trần Nam, thông báo của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, thứ nhất, chưa phù hợp về hình thức văn bản, thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là đối với các nội dung điều chỉnh thị trường bất động sản, một lĩnh vực lớn, có ảnh hưởng rộng đến sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước cũng như sự phát triển của thành phố, chưa phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành đà được ban hành.

Thứ hai, thông báo không quy định rõ quy mô, vị trí, tính chất công trình, dự án như ở nội đô, ngoại thành hay nhà ở xã hội, nhà ở thương mại... Điều này gây khó khăn trong quá trình áp dụng, gây ách tác toàn bộ hoạt động đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố.

Thứ ba, về vấn đề chuyển tiếp, với quy định của thông báo, các dự án đang bị dừng lại, hoặc trả về...đã thực sự gây khó khăn, bức xúc cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Thêm nữa với việc quy định như vậy chi phí đầu tư sẽ bị đội lên, các thủ tục phải làm lại từ đầu... trong khi đó để dự án đi đến giai đoạn như quy định tại thông báo, chủ đầu tư đã phải làm nhiều thủ tục và tốn quá nhiều thời gian. Điều này là bất hợp lý khi áp dụng vào thực tế.

.
Sau khi thôi chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Trần Nam tiếp tục đảm nhiệm chức Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam với mối quan tâm đặc biệt đến thị trường và hoạt động của doanh nghiệp bất động sản.

Chủ tịch VNREA đề nghị, do chưa có sự khẳng định của Thành phố về tính hợp pháp của thông báo mà Sở Quy hoạch kiến trúc ban hành nên đến nay các nội dung của thông báo đã và đang gây ách tắc hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản trên địa bàn Thành phố, gây khó khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp. Hiệp hội kính đề nghị UBND TP. Hà Nội có văn bản dừng hiệu lực của thông báo số 1823/TB-QHKT ngày 14/4/2016 của Sớ Quỵ hoạch Kiến trúc, đến khi UBND Thành phố có quyết định chính thức.

“Cần phải xác định rõ quy mô, vị trí, tính chất... cùa các dự án, công trình khi áp dụng các quy định nàv và phải phù hợp với quy hoạch tổng thể cùa toàn thành phố trong việc bố trí mạng lưới giao thông tĩnh cũng như các khu vệ sinh công cộng. Mặt khác, các quy định nàv cần phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành đã được ban hành trước đó như Quy chuẩn xây dựng nhà chung cư do Bộ Xây dựng, ban hành... Đề nghị Sở Quy hoạch Kiến trúc khi dự thảo văn bản cần có sự tham khảo ý kiến của các tổ chức xã hội nghề nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Điều này sẽ tham mưu giúp Thành phố có các quyết định thực tế, toàn diện hơn và sẽ nhận được sự ủng hộ tốt hơn của cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Về việc chuyển tiếp, đề nghị chỉ áp dụng quy định này đối với các dự án, công trình bắt đầu nộp hồ sơ thỏa thuận kiến trúc, quy hoạch kể từ ngày có quyết định chính thức của UBND Thành phố”, Chủ tịch VNREA Nguyễn Trần Nam kiến nghị thêm.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản