Đà Nẵng rà roát quy hoạch dự án treo còn chậm
Nhiệt Băng - 12/08/2021 22:46
 
Việc Đà Nẵng chậm rà soát quy hoạch các dự án treo làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân vùng dự án.

Ngày 12/8, thông tin tại Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Đà Nẵng khoá X (nhiệm kỳ 2021-2026) cho biết, công tác rà soát quy hoạch đối với các dự án chậm triển khai (quy hoạch treo) đã được HĐNĐ TP.Đà Nẵng, Thường trực HĐND Thành phố chỉ đạo tại nhiều văn bản, nhưng việc triển khai thực hiện còn chậm, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân trong vùng dự án (tách thửa, xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…).

Theo ông Nguyễn Thành Tiến, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP.Đà Nẵng, vấn đề này đang có nhiều đơn thư, kiến nghị của nhân dân chưa được xử lý.

Theo thống kê của Ban Đô thị TP.Đà Nẵng, hiện nay, trên địa bàn TP.Đà Nẵng có khoảng 1.084 quy hoạch (số đồ án đã hoàn thành là 544 đồ án, số đồ án đang triển khai 242 đồ án, số đồ án chưa triển khai 298 đồ án). Trong đó có nhiều đồ án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết, sơ đồ ranh giới sử dụng đất đã hơn 3 năm.

Đáng chú ý, Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP.Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ tháng 3/2021. Tuy nhiên, nhiều nhiệm vụ triển khai đồ án sau khi phê duyệt tại Đà Nẵng còn chậm như công tác lập quy hoạch Quy hoạch phân khu, thiết kế đô thị, Quy định quản lý kiến trúc quy hoạch, Quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật…

Ban Đô thị HĐND TP.Đà Nẵng đề nghị UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo khẩn trương rà soát các dự án còn dở dang hạ tầng, chưa khớp nối hạ tầng, giao cho địa phương quản lý. Trên cơ sở đó, UBND TP.Đà Nẵng cần giao địa phương đánh giá hiện trạng, lập báo cáo chủ trương đầu tư và đề xuất giải pháp xử lý, khớp nối hoàn thiện hạ tầng; đồng thời chấn chỉnh và xử lý trách nhiệm của các đơn vị tư vấn yếu kém trong công tác tư vấn các dự án trên địa bàn thành phố, hạn chế thấp nhất các tồn tại, bất cập trong thời gian đến.

Đề nghị UBND TP. Đà Nẵng tuân thủ thời gian lập các quy hoạch phân khu
Thời gian lập quy hoạch phân khu của nhiều phân khu theo kế hoạch của UBND TP.Đà Nẵng kéo dài hơn so với quy định.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản