Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Khẩn trương ngăn chặn phòng chống rửa tiền qua bất động sản
Ngô Nguyên - 31/08/2019 13:17
 
TP.HCM sẽ rà soát và yêu cầu báo cáo các giao dịch bất động sản nghi ngờ, giao dịch bất động sản có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên, áp dụng các biện pháp tăng cường với khách hàng rủi ro cao... để thực hiện phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Các doanh nghiệp kinh doanh môi giới bất động sản, các sàn giao dịch bất động sản ở TP.HCM phải rà soát, báo cáo các giao dịch nghi ngờ, giao dịch có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên, áp dụng các biện pháp tăng cường với khách hàng rủi ro cao .v.v để thực hiện phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

TP.HCM quyết tâm ngăn chặn rửa tiền thông qua giao dịch BĐS
TP.HCM quyết tâm ngăn chặn rửa tiền thông qua giao dịch bất động sản

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản số 10762 gửi các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, các sàn giao dịch bất động sản trênb địa bàn TP.HCM yêu cầu nhanh chóng thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.

Theo đó, các đơn vị trên phải ban hành và thực hiện quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định pháp luật; thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng, rà soát các giao dịch và áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao; đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tại chính đơn vị mình về các giao dịch bất động sản; lập báo cáo các giao dịch đáng ngờ, các giao dịch có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên và gửi về Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), Cục phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) để theo dõi phục vụ thanh kiểm tra, giám sát.

Riêng Thanh tra Sở Xây dựng phải tăng cường công tác thanh kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền đối với các doanh nghiệp kinh doanh, quản lý, môi giới bất động sản, các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn TP.HCM.

Theo cơ quan chức năng, bất động sản là lĩnh vực có nguy cơ diễn ra hoạt động rửa tiền ở mức cao. Qua nhiều vụ đại án cho thấy, để rửa tiền, các đối tượng thường nhờ người thân mua, chuyển nhượng, đứng tên bất động sản.

Đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt trong dịch vụ công để chống tham nhũng, rửa tiền
Tại Hội thảo “Xã hội không tiền mặt: Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”, thanh toán không tiền mặt trong dịch vụ công được nhấn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản