Lâm Đồng phê duyệt giá trần đấu thầu, chỉ định thầu cung cấp dịch vụ định giá đất
Linh Đan - 28/10/2022 08:03
 
Căn cứ mức giá trần, cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng phương án giá đất cụ thể đàm phán, thỏa thuận và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt mức giá trần làm cơ sở tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu cung cấp dịch vụ định giá khi xác định giá đất làm cơ sở tính tiền thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với bất động sản có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên.

Theo đó, mức giá trần (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) được tính theo theo 9 mức. Mức thấp nhất là 10 triệu đồng (tổng giá trị tài sản thẩm định), thì định mức thu tiền thẩm định là 0,14%/giá trị tài sản và giá trần thuê thẩm định giá là 14 triệu đồng. Mức cao nhất là 50 triệu đồng (tổng giá trị tài sản thẩm định) thì định mức thu tiền thẩm định là 0,098%/giá trị tài sản và giá trần thuê thẩm định giá là 49 triệu đồng.

Riêng tổng giá trị tài sản lớn hơn 50 triệu đồng thì định mức thu tiền thẩm định là 0,098%+0,07% phần tăng thêm và giá trần thuê thẩm định giá tối đa không quá 100 triệu đồng (gọi tắt là Bảng giá).

Căn cứ mức giá trần nêu trên, cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng phương án giá đất cụ thể đàm phán, thỏa thuận và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn.

Trường hợp trên lô/ thửa đất có giá trên 50 tỷ đồng nhưng không thỏa thuận được mức giá dịch vụ tối đa 100 triệu đồng, thì cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng phương án giá đất xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính có ý kiến báo cáo UBND tỉnh phê duyệt trước khi thực hiện.

Mức giá trần thuê thẩm định giá đối với tài sản có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên đến dưới 50 tỷ đồng không có trong Bảng giá trên thì xác định bằng công thức nội suy, bằng phương pháp: Ki = Kb - (Kb - Ka) x (Gi - Gb)/ Ga-Gb.

Trong đó, Ki là định mức thu phí thẩm định cần tính (đơn vị tính %); Ka là định mức thu phí thẩm định tương ứng cận trên (đơn vị tính %); Kb là định mức thu phí thẩm định tương ứng cận dưới (đơn vị tính %); Gi là tổng giá trị tài sản cần tính (đơn vị tính triệu đồng); Ga là tổng giá trị tài sản cận trên (đơn vị tính triệu đồng); Gb là tổng giá trị tài sản thẩm định cận dưới (đơn vị tính triệu đồng).

Nguồn kinh phí chi trả từ được giao dự toán đầu năm hoặc trích từ nguồn thu được từ đấu giá tài sản/quyền sử dụng/quyền thuê đất.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản