Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 27 tháng 05 năm 2024,
Lâm Đồng xem xét trách nhiệm cơ quan, đơn vị không hoàn thành giải ngân đầu tư công
Nhiệt Băng - 25/10/2022 08:24
 
Những cơ quan, đơn vị ở Lâm Đồng không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân đầu tư công sẽ bị đề xuất kỷ luật.

Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Nội vụ đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 (không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân do nguyên nhân chủ quan) thành chỉ tiêu đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức cuối năm.

“Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân theo kế hoạch đề ra”, người đứng đầu chính quyền tỉnh Lâm Đồng yêu cầu.

Ông Trần Văn Hiệp chỉ đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để các chủ đầu tư thanh toán giải ngân vốn; kiểm soát chặt chẽ việc thanh toán vốn đầu tư, giải quyết thủ tục thanh toán vốn đầu tư nhanh, gọn, đúng quy định; đôn đốc các chủ đầu tư hoàn tất các thanh toán, quyết toán đối với các khoản tạm ứng theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, chính quyền các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc, các chủ đầu tư nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc quản lý, triển khai thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư công năm 2022; triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022 với tinh thần chính trị cao nhất, xác định việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thanh toán giải ngân ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng của năm 2022.

Lâm Đồng cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các dự án ngoài ngân sách
Việc thu hút đầu tư các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, nhất là các dự án đầu tư nước ngoài vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư