Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 25 tháng 05 năm 2024,
Lâm Đồng chưa thể hình thành dự án điện rác và điện sinh khối
Linh Đan - 20/10/2022 15:34
 
Đến năm 2030, tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa đủ lượng rác thải tập trung có khả năng hình thành dự án nguồn điện có hiệu quả kinh tế từ việc đốt rác thải.

Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng vừa báo cáo về việc nghiên cứu, phát triển dự án điện từ các nguồn năng lượng có tiềm năng khác.

Về dự án điện rác, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, theo số liệu thống kê đến ngày 19/4/2021, tỉnh Lâm Đồng có khoảng 936 tấn rác thải rắn/ngày đêm, trong đó 481 tấn vùng đô thị, 455 tấn vùng nông thôn.

Tại tỉnh Lâm Đồng, rác thải đô thị 481 tấn/ngày đêm chỉ đủ cung cấp cho nhà máy phát điện công suất 7,5 MW, địa bàn vận chuyển rác xa không tập trung, chi phí vận chuyển sẽ tăng lên, hiệu quả của dự án thấp.

Nhà đầu tư đã đến nghiên cứu dự án điện rác thải tại tỉnh Lâm Đồng nhưng đến nay chưa có dự án triển khai do không đủ lượng rác thải tập trung đảm bảo hiệu quả kinh tế để xây dựng dự án.

Vì vậy, từ nay cho đến năm 2030, tại các khu vực, như TP. Đà Lạt, huyện Đức Trọng, TP. Bảo Lộc… chưa đủ lượng rác thải tập trung có khả năng hình thành dự án nguồn điện có hiệu quả kinh tế từ việc đốt rác thải.

Về dự án điện sinh khối, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng đánh giá, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nguồn nguyên liệu sinh khối (biomass) rải rác, nhỏ lẻ trong từng hộ gia đình, không có nguồn nguyên liệu tập trung ở mức độ quy mô công nghiệp để sản xuất điện. Do đó, trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2030, tỉnh Lâm Đồng chưa có tiềm năng phát triển điện sinh khối.

Cho rằng nhà máy điện khí được xây dựng gần cảng biển hoặc gần mỏ khí ngoài biển, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng báo cáo, tỉnh Lâm Đồng không có khả năng phát triển được nhà máy nhiệt điện khí.

Chủ tịch TP. Bảo Lộc làm Chủ tịch Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng
Ông Đoàn Kim Đình, Chủ tịch UBND TP. Bảo Lộc được điều động, giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng .
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư