Quy định về quản lý cột ăng ten trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Phương Linh - 01/07/2023 09:39
 
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý cột ăng ten trên địa bàn.

Theo quyết định, Quy định này điều chỉnh các hoạt động liên quan việc quản lý cột ăng ten trên địa bàn Thành phố Hà Nội, bao gồm: cột ăng ten thu, phát thông tin di động, cột ăng ten thu, phát sóng truyền thanh, truyền hình (không bao gồm ăng ten máy thu thanh, thu hình của các hộ gia đình); cột ăng ten của các doanh nghiệp vận tải bằng xe taxi và các cột ăng ten thu, phát sóng vô tuyến điện khác.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý các cột ăng ten trên địa bàn thành phố Hà Nội. Việc xây dựng quy định nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, viễn thông đối với các cột ăng ten trên địa bàn Thành phố. 

Cột ăng ten được xây dựng phải đảm bảo chất lượng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, an toàn cho người, công trình xây dựng được lắp đặt cột ăng ten và các công trình lân cận; bảo đảm quốc phòng, an ninh, cảnh quan, môi trường và mỹ quan đô thị. Việc đầu tư xây dựng công trình cột ăng ten phải tuân thủ các quy định về đầu tư xây dựng hiện hành và bảo đảm các yêu cầu về chia sẻ, sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định. 

(Ảnh minh hoạ)

Công trình cột ăng ten nằm ngoài khu vực phải xin giấy phép. Trước khi thiết kế phải khảo sát, kiểm tra các bộ phận chịu lực của công trình để xác định vị trí lắp đặt cột ăng ten và phòng lắp đặt thiết bị. Việc thiết kế kết cấu và thiết kế thi công cột ăng ten phải căn cứ vào điều kiện cụ thể công trình để đảm bảo khả năng chịu lực, an toàn, ổn định của công trình và cột ăng ten sau khi xây dựng.

Tại các khu vực phố cũ Hà Nội, cần sử dụng cột ăng ten không cồng kềnh hoặc ngụy trang, thân thiện môi trường nhằm đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị và sử dụng khu vực đất công của Thành phố để triển khai xây dựng, lắp đặt cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động.

UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy định; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin cơ sở các quy định có liên quan về công tác quản lý cột ăng ten và công tác kiểm định thiết bị viễn thông lắp đặt trên cột ăng ten; chủ trì, phối hợp với Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về kiểm định thiết bị viễn thông. 

Công an Thành phố cũng có kế hoạch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phối hợp các doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị liên quan tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trên địa bàn, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi phá hoại, cố tình gây cản trở các hoạt động xây dựng công trình cột ăng ten trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời, thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt, điều chỉnh Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động của các doanh nghiệp viễn thông bảo đảm chia sẻ, sử dụng chung cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động theo quy định; phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, thống nhất danh sách vị trí cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động khi thực hiện thẩm định; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng chung cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động giữa các doanh nghiệp theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09/7/2023, thay thế các Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 và Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản