Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 02 tháng 03 năm 2024,
Bầu 168 ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII
Như Trung - 03/12/2023 09:25
 
Chiều 2/12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã bầu 168 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII. (Ảnh: Hải Nguyễn)

Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII là 177 người. Tại đại hội đã giới thiệu 185 nhân sự để bầu 168 ủy viên, khuyết 9 ủy viên kiện toàn sau đại hội khi có nhân sự đáp ứng đủ tiêu chuẩn.

Về cơ cấu, cơ quan Tổng Liên đoàn và các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn có số lượng 37 ủy viên, bầu 31 người tại đại hội, khuyết 6 người, sẽ bầu bổ sung sau đại hội.

Công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn là 22 ủy viên, tại đại hội bầu 20 người, khuyết 2 người sẽ được kiện toàn sau đại hội.

Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố là 65 ủy viên. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là 21 ủy viên.

Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, trung tâm tư vấn hỗ trợ người lao động là 9 người, bầu 8 người tại đại hội.

Đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương là 16 ủy viên.

Bên cạnh đó, cán bộ khoa học, chuyên gia là 4 ủy viên và 3 ủy viên là công nhân, người lao động trực tiếp.

Theo kết quả được công bố, đại hội đã bầu 168 ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội thống nhất cử ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII là triệu tập viên Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII.

VNPT cung cấp hạ tầng viễn thông, dịch vụ số cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) là đơn vị cung cấp toàn bộ hạ tầng viễn thông, các giải pháp số hóa và dịch vụ số phục vụ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư