Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 10 năm 2022, 23:41:12
Bibica hạch toán tiền nộp phạt thuế là phải thu ngắn hạn
Chí Tín - 28/03/2020 15:38
 
Công ty cổ phần Bibica (mã BBC, sàn HoSE) vừa có thông tin trình bày về nội dung liên quan đến ý kiến nhấn mạnh của của kiểm toán viên trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 liên quan đến khoản tiền nộp truy thu thuế và tiền phạt thuế.
TIN LIÊN QUAN
Công ty đã hạch toán như khoản phải thu ngắn hạn khác tại ngày báo cáo
Bibaca vẫn đang làm việc để hy vọng được hoàn thuế

Theo Bibica, Công ty đang ghi nhận một khoản phải thu liên quan đến khoản thuế giá trị gia tăng bị truy thu của hàng hóa dùng để khuyến mại và tiền phạt thuế đã nộp cho cơ quan thuế.

Số tiền cho các khoản này lần lượt là hơn 5 tỷ đồng và 964 triệu đồng cho các năm tài chính 2016 và 2017 của Nhà máy Bibica Hà Nội – Chi nhánh công ty cổ phần Bibica.

Khoản thuế giá trị gia tăng bị truy thu và tiền phạt do khai sai, chậm nộp cho cơ quan thuế theo Biên bản kiểm tra thuế hồ tháng 1/2019 và Quyết định của Cục thuế thành phố Hà Nội về kết quả quyết toán thuế của Nhà máy Bibica Hà Nội cho các năm tài chính 2016 – 2017.

Khoản này phát sinh liên quan đến các sản phẩm và hàng hóa dùng để khuyến mại của Nhà máy, mà theo cơ quan thuế, là không thuộc đối tượng được xác định giá tính thuế bằng 0.

Ban Tổng giám đốc Công ty đã nộp các khoản trên theo yêu cầu, tuy nhiên vẫn đánh giá rằng khoản truy thu thuế giá trị giá tăng và tiền phạt nêu trên sẽ được hoàn trả khi Công ty hoàn thành việc giải trình đầy đủ hồ sơ và cơ sở cho cơ quan thuế.

Quan điểm của Bibica trong trường hợp này vẫn cho rằng thực tế là hàng hóa mà Nhà máy sản xuất dùng để khuyến mại là thực hiện cho các chương trình khuyến mại của Công ty và các chương trình này đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về thương mại.

Do đó, Công ty đã hạch toán như khoản phải thu ngắn hạn khác tại ngày báo cáo.

Bibica cho biết, ngày lập báo cáo tài chính năm 2019, Công ty đang trong quá trình làm việc với các cơ quan có thẩm quyền về việc yêu cầu hoàn trả các khoản nêu trên và kết quả sau cùng hiện chưa xác định.

PAN và Lotte tiếp tục “bất đồng” tại Bibica
Theo Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của CTCP Bibica (mã: BBC) vừa đăng tải hôm nay, đã có hàng loạt...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư