Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 06 năm 2021, 12:28:52
Bibica: Lợi nhuận sau thuế quý I/2020 giảm hơn 90%
Chí Tín - 20/04/2020 21:20
 
Công ty cổ phần Bibica (mã BBC, sàn HoSE) đạt lợi nhuận sau thuế quý I/2020 là hơn 1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 11,8 tỷ đồng.
Bibica là doanh nghiệp ngành bánh kẹo và hiện có vốn chủ sở hữu hơn 1 nghìn tỷ
Bibica là doanh nghiệp ngành bánh kẹo và hiện có vốn chủ sở hữu hơn 1 nghìn tỷ

Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý I/2020 của công ty này giảm 90,72% so với quý I/2019.

Doanh thu thuần quý I/2020 của Bibica là 206,5 tỷ đồng, giảm 30,4% so với cùng kỳ; giá vốn hàng bán quý I/2020 là 154,2 tỷ đồng, giảm 27,12% so với cùng kỳ năm trước.

Do doanh thu thuần giảm mạnh hơn so với giá vốn hàng bán nên lợi nhuận gộp của Bibica đã giảm 38,56%, tương ứng với mức giảm tuyệt đối là 32,9 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính quý I/2020 là 5,4 tỷ đồng, giảm 12,91% so với quý I/2019. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng hơn so với năm trước, tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp/doanh thu thuần trong quý I/2020 là 8,7%, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ là 5,64%.

Trước đó trong cả năm 2019, Bibica đạt doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2019 là 1.503,6 tỷ đồng, tăng 5,7% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế của Công ty vẫn giảm 12,86%, khi chỉ đạt kết quả 95,4 tỷ đồng so với 109,5 tỷ đồng lợi nhuận năm 2018.

3 yếu tố tác liên quan đến kết quả kinh doanh năm 2019 là giá vốn hàng bán năm 2019 tăng 2,36% so với năm trước, trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng.

Cụ thể, chi phí bán hàng năm 2019 tăng tới 25,6% so với năm 2018, tỷ lệ chi phí bán hàng so với doanh thu thuần theo đó cũng tăng hơn với 21,37% so với tỷ lệ 17,99% của năm 2018.

Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng khoảng 3,17%. Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính giảm tới 25,52%.

Bibica hạch toán tiền nộp phạt thuế là phải thu ngắn hạn
Công ty cổ phần Bibica (mã BBC, sàn HoSE) vừa có thông tin trình bày về nội dung liên quan đến ý kiến nhấn mạnh của của kiểm toán viên trong báo cáo...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư