Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 02 tháng 12 năm 2023, 08:52:45
Bình Định cho phép liên danh nhà thầu sử dụng điểm mỏ thi công cao tốc
Linh Đan - 29/05/2023 08:17
 
Bình Định thống nhất bổ sung điểm mỏ vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản để phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa đồng ý chủ trương cho Tổng Công ty xây dựng số 1 - CTCP (đại diện liên danh các nhà thầu) sử dụng điểm mỏ ký hiệu TDVC07, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh để phục vụ thi để phục vụ thi công gói thầu 11-XL, Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh (Km 0+200 - Km19+800), thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định thống nhất bổ sung khu vực điểm mỏ nêu trên vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Người đứng đầu UBND tỉnh đề nghị Tổng Công ty xây dựng số 1 - CTCP phối hợp với Ban Quản lý dự án 85 tính toán, khoanh định diện tích khai thác phù hợp với khối lượng thi công công trình Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh; đồng thời, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ đăng ký khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ TDVC07, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, trình UBND tỉnh theo quy định.

UBND tỉnh Bình Định cũng đề nghị Ban QLDA 85 có ý kiến bằng văn bản xác nhận khu vực Tổng Công ty xây dựng số 1 - CTCP (đại diện Liên danh các nhà thầu) xin đăng ký khai thác đất tại mỏ TDVC07 để phục vụ gói thầu 11-XL nằm trong Hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh; đồng thời, có ý kiến về vị trí, diện tích, tọa độ khu vực đăng ký, khối lượng, thời gian khai thác đảm bảo phục vụ gói thầu gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước khi Tổng Công ty xây dựng số 1 - CTCP nộp lại hồ sơ đăng ký khai thác.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để khai thác khoáng sản theo quy định.

UBND huyện Vân Canh có trách nhiệm chỉ đạo UBND xã Canh Hiển hỗ trợ, cung cấp các thông tin, hồ sơ về các tổ chức, cá nhân sử dụng đất tại khu vực mỏ nêu trên cho nhà thầu thi công để thực hiện các công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời, tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đối với khu vực mỏ nêu trên đến khi được UBND tỉnh xác nhận đăng ký khai thác khoáng sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hướng dẫn cho Tổng Công ty xây dựng số 1 - CTCP thực hiện các thủ tục hồ sơ đăng ký khai thác khoáng sản tại khu vực nêu trên theo quy định.

Bình Định đề xuất xây cảng chuyên dụng Khu Liên hợp gang thép Long Sơn
Dự án Cảng chuyên dùng Khu Liên hợp gang thép Long Sơn giai đoạn 1 được xây dựng, hoạt động góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội thị xã Hoài...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư