Đặt mua báo in| Ngày 31 tháng 01 năm 2023, 11:47:12
Bình Định thành lập Tổ công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư
Việt Hương - 28/09/2021 16:39
 
UBND tỉnh Bình Định vừa công bố quyết định số 3937 về việc thành lập Tổ công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh.

Mặc dù, tình hình thu hút đầu tư và thực hiện đầu tư trong 9 tháng đầu năm 2021 gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, kết quả thực hiện thu hút đầu tư trong 9 tháng của địa phương này đạt được nhiều kết quả khả quan.

Về đầu tư trong nước, trong tháng 9/2021 toàn tỉnh thu hút thêm 4 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn thu hút 607,12 tỷ đồng, trong đó có 3 dự án đầu tư trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp. Lũy kế trong 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh thu hút được 65 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn thu hút 38.466,68 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Phi Long chia sẻ, chỉ có phát triển công nghiệp mới tạo ra nguồn thu bền vững. Bởi vậy phải đầu tư xây dựng giao thông hạ tầng để thu hút các Dự án đầu tư lớn vào Bình Định,
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long chia sẻ, chỉ có phát triển công nghiệp mới tạo ra nguồn thu bền vững. Bởi vậy phải đầu tư xây dựng giao thông hạ tầng để thu hút các dự án đầu tư lớn vào Bình Định...

Về đầu tư nước ngoài, trong tháng 9/2021, có 3 dự án FDI được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký 40,34 triệu USD; có 7 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn điều chỉnh tăng 32,23 triệu USD và 6 lượt nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp với tổng vốn 17,14 triệu USD.

Lũy kế hiện cả tỉnh có 86 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1.046,95 triệu USD, trong đó, có 38 dự án trong Khu kinh tế và Khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký 804,35 triệu USD và 48 dự án ngoài Khu kinh tế và Khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký 242,6 triệu USD.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long cho biết, việc thành lập Tổ công tác có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xúc tiến, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế giai đoạn 2021 - 2025.

Chủ tịch tỉnh này mong muốn các sở, ngành có sự phối hợp để giải quyết các thủ tục, xúc tiến, hỗ trợ đầu tư, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quy trình thẩm định, phê duyệt và triển khai các dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án.

Đồng thời, Tổ công tác cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án lớn, quan trọng vào tỉnh nhanh nhất. Ngoài ra, từ phía các nhà đầu tư cũng yên tâm đầu tư vào tỉnh dưới sự hỗ trợ của Tổ công tác.

Theo đó, Tổ công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định do ông Nguyễn Thành Hải, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng. Tổ công tác này do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định quyết định thành lập và kiện toàn nhân sự; hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Có chức năng tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh định hướng cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc trong các quy trình thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tham gia ý kiến đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ chương đầu tư các dự án lớn, quan trọng hoặc còn ý kiến khác nhau giữa các sở, ban, ngành và địa phương.

Ông Nguyễn Phi Long chia sẻ, chỉ có phát triển công nghiệp mới tạo ra nguồn thu bền vững. Bởi vậy phải đầu tư xây dựng giao thông hạ tầng để thu hút các dự án đầu tư lớn vào Bình Định, đặc biệt khi Bình Định khởi công và đang thực hiện giai đoạn 1 dự án Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Becamex VSIP Bình Định…

Bình Định duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường ven biển hơn 2.674 tỷ đồng
UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định số 3728, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án đường ven biển tỉnh Bình...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư