Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 01 tháng 12 năm 2023, 16:57:35
Bộ Công thương được yêu cầu làm rõ thêm một số vấn đề về Quy hoạch điện VIII
Thanh Hương - 10/08/2022 20:40
 
Các nội dung tổng về quy hoạch nguồn, cơ cấu nguồn điện, phân bổ vùng miền về các chi phí nguồn và lưới điện cần được làm rõ hơn giữa 2 tờ trình.

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản 238/TB-VPCP ngày 9/8/2022, thông báo ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp ngày 7/8/2022 về rà soát một số nội dung chuẩn bị cho cuộc họp Thường trực Chính phủ về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045, gọi tắt là Quy hoạch điện VIII.

Đã có 4 vấn đề được nhắc tới trong Thông báo 238/TB-VPCP. 

Cụ thể, đánh giá cao Bộ Công thương đã tập trung, chỉ đạo, hoàn thiện Dự thảo Quy hoạch điện VIII cơ bản bám sát các chỉ đạo, kết luận của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ và đã trình Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình số 2279/TTr-BCT ngày 29/4/2022 và bổ sung, làm rõ tại các công văn số 2751/BCT-ĐL ngày 20/5/2022, số 378/BCT-ĐL ngày 4/7/2022; trình Thường trực Chính phủ tại công văn số 4329/BCT-ĐL ngày 25/7/2022.

Vấn đề tiếp theo là xây dựng Quy hoạch điện VIII với thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn tới năm 2050 thay cho tầm nhìn tới năm 2045 không ảnh hưởng tới kỳ quy hoạch 2021-2030 và bảo đảm tầm nhìn phù hợp với cam kết của Việt Nam tại COP26 đến năm 2050 đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0”.

Với vấn đề điện mặt trời, theo Thông báo, việc tiếp tục quy hoạch điện mặt trời tới năm 2030 sẽ gây ảnh hưởng về hiệu quả kinh tế và an ninh năng lượng. Theo báo cáo của Bộ Công thương, hiện nay có 24 dự án điện mặt trời đã và đang triển khai ở các mức độ khác nhau (có chủ trương đầu tư, cấp đất, mua sắm thiết bị, đã lắp đặt), nếu loại bỏ những dự án này sẽ gây thiệt hại cho doanh nghiệp và người dân khoảng 12.700 tỷ đồng và có rủi ro về mặt pháp lý. Do vậy báo cáo Thường trực Chính phủ xem xét việc giữ lại quy hoạch điện mặt trời tới năm 2030 là 2.428,42 MW của 24 dự án nói trên. Bộ Công thương cần phân tích chi tiết theo nhóm các dự án trên (có chủ trương đầu tư, cấp đất, mua sắm thiết bị, đã lắp đặt).

Ở vấn đề thứ 4, Thông báo 238/TB-VPCP cho hay, trong Báo cáo, Tờ trình của Bộ Công thương cần so sánh Quy hoạch điện VIII trình Thường trực Chính phủ kỳ này với Quy hoạch điện VIII trình tháng 3/2021 với các nội dung tổng hợp quy hoạch nguồn, cơ cấu nguồn điện, phân bổ vùng miền về chi phí nguồn và lưới điện.

Với các vấn đề nêu trên, Bộ Công thương được giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 11/8/2022.

Các Bộ được yêu cầu góp ý một số vấn đề của Quy hoạch điện VIII
Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ có ý kiến trước 12h ngày 28/7/2022 về các nội dung của Quy hoạch điện VIII được Bộ Công thương xin ý kiến...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư