Bộ Công thương quản lý giá sữa từ năm 2017
Bắt đầu từ năm 2017, Bộ Công Thương sẽ đảm nhận chức năng quản lý giá với mặt hàng này thay cho Bộ Tài chính.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 149 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá.

Theo đó, kể từ đầu 2017 Bộ Công Thương sẽ thay thế Bộ Tài chính tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá với thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trong đó có mặt hàng sữa. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn chi tiết danh mục mặt hàng này.

Bộ Công thương sẽ thay Bộ tài chính quản lý giá sữa từ đầu năm 2017.
Bộ Công thương sẽ thay Bộ Tài chính quản lý giá sữa từ đầu năm 2017.

Trước đó, trong văn bản góp ý cho Dự thảo nghị định này, Bộ Công Thương đã từ chối quản lý giá sữa vì cho rằng, theo luật, vấn đề về quản lý giá cả thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính.

Mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi được đưa vào danh mục hàng bình ổn và áp trần giá từ tháng 6/2014 sau loạt biện pháp quản lý khác như đăng ký, kê khai giá không hiệu quả. Theo đó, cơ quan chức năng công bố giá trần bán buôn với hơn 600 sản phẩm sữa bột, giá bán lẻ được quy định không được cao hơn quá 15% so với mức bán buôn này.

Hiện cả nước có khoảng 877 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi được công bố giá tối đa, giá đăng ký, giá kê khai trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Sở Tài chính các địa phương.

Trước đây, cả Bộ Tài chính và Bộ Công thương cùng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về mặt hàng sữa trong đó có giá sữa.

Tuy nhiên, thời gian qua đã có những chồng chéo và còn xảy ra  tình trạng rõ ràng giữa các Bộ quản lý.

Ngày 10/09/2015, Bộ Tài chính đã có Tờ trình số 132/TTr-BTC kiến nghị Chính phủ giao nhiệm vụ quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi sang Bộ Công Thương và đã được Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý về chủ trương, trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Nghị định 177 để khắc phục những bất cập nảy sinh và phù hợp với những quy định mới sau khi Luật Phí, lệ phí được Quốc hội thông qua.

Việc chuyển quản lý giá sữa sang Bộ Công Thương là hợp lý. Bởi, Bộ này có vai trò quan trọng từ khâu nhập khẩu đến khâu lưu thông sữa trên thị trường, với hơn 70% nguồn cung sữa bột trong nước là nguồn sữa nhập khẩu.

Như vậy, sau nhiều cân nhắc, Chính phủ đã quyết định giao chức năng quản lý giá sữa trẻ em dưới 6 tuổi về Bộ Công Thương.

Thế Hải

Bình luận của bạn về bài viết...