Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 01 năm 2023, 06:22:32
Bộ GTVT đề nghị Tiền Giang tự quyết mức phí BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
Anh Minh - 02/08/2022 06:36
 
Quyết định mức phí và tổ chức thực hiện thu giá dịch vụ Dự án BOT đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Tiền Giang.
Tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.
Tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) vừa có công văn gửi UBND tỉnh Tiền Giang liên quan đến giá dịch vụ sử dụng đường bộ cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Theo Bộ GTVT, Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá quy định rõ thẩm quyền và trách nhiệm định giá.

Cụ thể, UBND tỉnh quy định giá tối đa đối với: Dịch vụ sử dụng đường bộ do địa phương quản lý các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh; dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, do địa phương quản lý; dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ, dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Bộ này cho rằng, thẩm quyền UBND tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng đường bộ do địa phương quản lý các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh.

Căn cứ Luật Giá, trong phạm vi thẩm quyền Bộ GTVT đã ban hành các Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 và số 28/2021/TT-BGTVT ngày 30/11/2021 quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ GTVT quản lý.

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 28/2021/TT-BGTVT của Bộ GTVT: “Mức giá cụ thể cho dịch vụ sử dụng đường bộ đối với từng dự án áp dụng cho từng loại phương tiện được Cơ quan có thẩm quyền và Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án thống nhất tại hợp đồng dự án trên nguyên tắc khi thực hiện thu không vượt mức giá tối đa đối với nhóm phương tiện quy định tại Điều 6 của Thông tư này”.

Như vậy, về nguyên tắc, giá dịch vụ sử dụng đường bộ của Dự án được các bên xác định và thống nhất tại hợp đồng Dự án; việc xác định mức giá phải phù hợp với quy định của pháp luật về giá. Tại thời điểm thực hiện thu, giá dịch vụ sử dụng đường bộ không vượt quá mức giá tối đa được cơ quan có thẩm quyền xác định theo quy định của Luật Giá.

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận do UBND tỉnh Tiền Giang là Cơ quan có thẩm quyền, nên việc xác định giá dịch vụ sử dụng đường bộ thuộc thẩm quyền của Tỉnh Tiền Giang.

“Đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang căn cứ quy định của pháp luật về giá, quy định của hợp đồng dự án và các quy định khác có liên quan, đồng thời tham khảo thêm giá ở các dự án đường bộ cao tốc có tính chất tương đồng để quyết định và tổ chức thực hiện việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ phù hợp, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành”, Bộ GTVT nhấn mạnh.

Vào ngày 26/7/2022, UBND tỉnh Tiền Giang đã có công văn gửi Bộ GTVT về phương án giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại Dự án BOT đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1.

Tại văn bản này, UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị Bộ GTVT xem xét, cho ý kiến đối với phương án giá dịch vụ để địa phương có cơ sở cho thu giá án giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại Dự án BOT đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 từ ngày 1/8/2022.

Tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận được thông xe chính thức từ ngày 30/4/2022 nhưng đến nay UBND tỉnh Tiền Giang trong vai trò là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vẫn chưa chốt mức giá sử dụng đường bộ; thời điểm triển khai thu phí gây rất nhiều khó khăn cho nhà đầu tư.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư