Bộ GTVT đồng ý chuyển đổi công năng cầu tàu Ba Son – Sài Gòn để phục vụ du lịch
Bộ GTVT vừa cho phép Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Thiên Niên Kỷ chuyển đổi công năng cầu tàu Ba Son thành Bến thuỷ nội địa.
Ba cầu tàu thuộc Nhà máy đóng tàu Ba Son sẽ được chuyển đổi công năng thành bến du lịch Vinhome Ba Son
Ba cầu tàu thuộc Nhà máy đóng tàu Ba Son sẽ được chuyển đổi công năng thành bến du lịch Vinhome Ba Son
Anh Minh

Bình luận của bạn về bài viết...