Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 23 tháng 05 năm 2024,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Tài chính đính chính thông tin không chính xác về giải ngân vốn đầu tư công
P.V - 27/06/2020 20:15
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, Bộ Tài chính nêu thông tin “Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao sai dự toán" một số khoản dẫn đến chưa thể giải ngân là thông tin không chính xác.
Trước đó, tại Hội nghị trực tuyến “Sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ năm 2020” ngày 25/6/2020 do Bộ tài chính chủ trì, báo cáo của Bộ tài chính (mục II.2) và bài phát biểu của đại diện Bộ tài chính nêu thông tin “Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao sai dự toán như giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và 16 tỉnh tham gia Dự án Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 vay ADB từ nguồn chi theo cơ chế tài chính trong nước sang ghi thu ghi chi nên đến nay vẫn chưa thể giải ngân”. 
Thông tin này đã được thông báo tới các bộ, ngành, địa phương và được một số báo trích dẫn, đăng trên các trang báo điện tử. 
Về việc này,  Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 4119/BKHDT-KTDN ngày 26/6/2020 gửi Bộ Tài Chính có ý kiến và đề nghị như sau: 
1. Sự không chính xác của thông tin nêu trên:
Căn cứ quy định tại Luật Đầu tư công năm 2019 và các Nghị quyết của Quốc hội khoá XIV (số 86/2019/QH14 ngày 12/11/2019 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và số 87/2019/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020): 
- Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 cho bộ, cơ quan trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bao gồm bao gồm hạn mức vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài nguồn ngân sách trung ương. 
- Các bộ, cơ quan trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao chi tiết mức vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (trong đó có vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài nguồn ngân sách trung ương) cho từng dự án. 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư không giao chi tiết mức vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (trong đó có vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài nguồn ngân sách trung ương) cho bộ, cơ quan trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng như từng dự án của cơ quan chủ quản. 
Do đó, thông tin như nêu trong báo cáo và bài phát biểu của Bộ Tài chính là không chính xác. 
2. Đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 
Căn cứ nội dung nêu trên, để đảm bảo thông tin tại tài liệu và phát biểu tại Hội nghị trực tuyến “Sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ năm 2020” chính xác và đúng thực tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Tài chính có văn bản thông báo chính thức tới các cơ quan  báo chí và các cơ quan có liên quan đính chính thông tin trên.
Thủ tướng chỉ đạo “bám ngày, bám đêm” để giải ngân vốn đầu tư công
Nhìn nhận việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công khoảng 700.000 tỷ đồng trong năm nay là vô cùng quan trọng, Thủ tướng yêu cầu phải triển khai...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư