Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định vai trò cơ quan tham mưu chiến lược quan trọng của Chính phủ
Sáng nay, 19/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đây là buổi làm việc đầu tiên của Thủ tướng Chính Phủ với một bộ ngành trong năm mới Kỷ Hợi.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư sáng 19/2
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư sáng 19/2

Cách đây 3 năm, ngay đầu nhiệm kỳ của Chính phủ, Thủ tướng đã có buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và khẳng định vai trò quan trọng của Bộ với tư cách là cơ quan tham mưu chiến lược quan trọng của Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng thời, Thủ tướng căn dặn và yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải cải cách, đổi mới, phải là cơ quan có tầm nhìn chiến lược, tham mưu đúng, trúng nhiều giải pháp, chính sách cho Chính phủ cả trong ngắn hạn và dài hạn.

Sau 3 năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, hôm nay, toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của Bộ có thể tự hào, báo cáo với Thủ tướng là không chỉ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư mà còn toàn ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê đã có nhiều chuyển biến rất tích cực, có nhiều nỗ lực, cố gắng, vượt lên chính mình.

Cùng với đó đã đạt nhiều kết quả đổi mới về tư duy và hành động, tiên phong, đi đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, làm tốt vai trò tham mưu tổng hợp chiến lược, phát huy được tinh thần cải cách, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, khẳng định được vai trò là cơ quan tổng tham mưu trưởng của Chính phủ về kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng với truyền thống hơn 70 năm thành lập và phát triển của ngành và cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Theo Bộ trưởng, bước sang năm 2019, năm “bứt phá” để thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ý thức được rằng, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi tất cả cán bộ, công chức, viên chức của ngành và cơ quan phải tiếp tục nỗ lực bứt phá, phát huy trí tuệ tập thể, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, nhất là trong công tác tham mưu tổng hợp về thể chế, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là thể hiện được vai trò là cơ quan thường trực của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kiên định lập trường cải cách, đổi mới, vươn lên, sẵn sàng ứng phó với những biến động, củng cố sự vững vàng, độc lập, tự chủ của nền kinh tế để hướng tới mục tiêu thịnh vượng, bền vững.

“Toàn ngành, toàn cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế xã hội, cùng các cấp, các ngành ra sức thi đua, nỗ lực triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đạt kết quả bứt phá trong tất cả các chính sách, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP và các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội”, Bộ trưởng phát biểu.

Trong năm 2019 – năm bứt phá và thời gian tới đây, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, Bộ cần tập trung một số bứt phá trọng tâm như Phát triển bứt phá về lực lượng sản xuất, Gia tăng tốc độ bứt phá của tiến trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và tiến trình thực hiện 3 đột phá chiến lược;

Nhanh chóng hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới kết nối đổi mới sáng tạo; Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bứt phá của các cực tăng trưởng, các địa phương đầu tàu của cả nước, Cải thiện bứt phá hiệu quả quản trị nhà nước gắn liền với xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả phù hợp với kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế;…

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng định hướng tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ lớn, như thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chủ trì, phối hợp hiệu quả, kịp thời với các bộ, ngành, địa phương triển khai xây dựng các quy hoạch tổng thể phát triển của quốc gia, vùng lãnh thổ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các quy hoạch ngành quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch; Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng thể chế; Tập trung nghiên cứu, xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa 9) về kinh tế tập thể;..

Đồng thời, Bộ cũng cần tham mưu các giải pháp thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân trong nước phát triển; tận dụng cơ hội trong bối cảnh thế giới đang thay đổi để thu hút hiệu quả nguồn vốn FDI; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước gắn với thị trường và thông lệ quốc tế; phát triển nguồn nhân lực gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư công, đẩy nhanh tốc độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; tăng cường giải pháp bảo vệ tài nguyên, môi trường gắn với thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long...

Cũng tại buổi làm việc, nhằm tạo điều kiện cho ngành và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã thay mặt Lãnh đạo Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Bộ đề xuất 4 nhóm kiến nghị tới Thủ tướng. Trong đó, đáng chú ý, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, thông qua chủ trương, cho phép Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai nghiên cứu, xây dựng đề án về mô hình tổ chức cơ quan Bộ theo hướng hình thành một cơ quan có chức năng chủ yếu về cải cách và phát triển, đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cách đây 3 năm là xây dựng cơ quan Bộ trở thành một cơ quan tham mưu quan trọng của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, đúng với tầm nhìn, sứ mệnh của ngành và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, mô hình tăng trưởng, mục tiêu tăng trưởng những năm gần đây đạt được toàn diện, người dân hồ hởi, tin tưởng hơn vào Đảng, vào Chính phủ. Trong thành quả ấy có sự đóng góp quan trọng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

“Tôi đến đây không phải để khen chê, mà đánh giá đúng anh em, để anh em cùng nhau suy nghĩ, cùng  nhau hành động. Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần duy trì và phát huy ngọn lửa cải cách, phải cải cách, đổi mới hơn nữa, nhất là đổi mới tư duy để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước. Cơ quan tham mưu trưởng kinh tế - xã hội phải là Bộ Kế hoạch và Đầu tư”, Thủ tướng chia sẻ với cán bộ, công chức, viên chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bên cạnh việc điểm qua các thành quả của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2018, Thủ tướng Chính phủ cũng không quên dặn dò Lãnh đạo Bộ cũng như các cán bộ của Bộ không được phép chủ quan, thỏa mãn, phải thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những tồn tại, yếu kém cần khắc phục.

“Bộ Kế hoạch và Đầu tư không chỉ bám sát thực tiễn, mà còn cần đi tắt đón đầu, cập nhật xu hướng thế giới, công nghệ, phải đi sớm nữa hơn trong tư duy. Với vai trò bộ tham mưu, cần tiên phong nói sự thật, làm sự thật, cải cách mạnh mẽ hơn nữa, không ngủ quên trên vòng nguyệt quế, tiếp tục đổi mới sáng tạo…”, Thủ tướng căn dặn Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thay mặt Chính Phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao sự cố gắng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, của cán bộ, công chức viên chức Bộ trong thời gian qua. Đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, với kinh nghiệm, ý chí, nhiệt huyết của các cán bộ, hệ thống của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có bước phát triển tốt, nhất là sự phối hợp đồng bộ mà Bộ là đơn vị chủ trì theo pháp luật quy định để thúc đẩy đất nước ta tiến nhanh từ Trung ương tới địa phương, nâng cao thiết thực đời sống của nhân dân, góp phần xây dựng quốc gia hùng cường thịnh vượng trong thời gian tới, để đảm bảo Việt Nam là một đất nước độc lập, tự do, nhân dân no ấm, hạnh phúc, công bằng, dân chủ, văn minh.

Anh Trung

Bình luận của bạn về bài viết...