Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 10 năm 2022, 17:22:15
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quán triệt tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thanh Huyền - 12/06/2021 18:03
 
Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Ngày 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. (Ảnh: Nhật Bắc)

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương…

Tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy Bộ, Bí thư đảng bộ, chi bộ các đơn vị của Bộ đã tham gia Hội nghị bằng hình thức trực tuyến tại 3 địa điểm nhằm tránh tập trung đông người, phòng chống dịch Covid-19.

Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy Bộ, Bí thư đảng bộ, chi bộ các đơn vị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia Hội nghị. (Ảnh: Minh Trang)

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị tại Hội nghị khẳng định, 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, Đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm và các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, nền nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, trở thành quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt trong các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Việc xây dựng cam kết, kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương được triển khai đồng bộ, sâu rộng, ngày càng trở thành việc làm chủ động, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu; đấu tranh có hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Việc học tập và làm theo Bác được các cấp ủy, tổ chức đảng xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, gắn với phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, với nhiều nội dung sáng tạo có tính đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Công tác giáo dục, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ngày càng đổi mới, phong phú, đa dạng, có sức hấp dẫn, lôi cuốn, lan tỏa trong xã hội, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người dần trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Báo cáo cũng nhấn mạnh, bên cạnh kết quả đạt được, việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Trong đó nổi lên là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt; việc xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, làm theo Bác, nhất là việc thực hiện quy định nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa trở thành nền nếp, hiệu quả chưa cao, còn hình thức.

Các đại biểu tham dự từ điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ảnh: Minh Trang)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận các kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghiêm túc, tự giác thực hiện một cách có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ đã được chỉ ra tại Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 mới đây của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt ba vấn đề: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tổng Bí thư mong muốn, sau Hội nghị này, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, phấn đấu đưa nước ta đến giữa thế kỷ XXI, vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thực hiện được tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu.

Ông Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phát biểu tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ảnh: Minh Trang)

Trao đổi với các cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan nêu rõ, qua Hội nghị này, Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đảng viên trong toàn đảng bộ quán triệt sâu sắc tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển của ngành, quyết tâm khắc phục những thiếu sót, hạn chế để thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác được giao.

“Đặc biệt tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các đề án, chương trình kế hoạch và các nghiệp vụ khác theo chức năng nhiệm vụ mà Bộ được phân công, thể hiện đúng vai trò là cơ quan tham mưu của Đảng và Chính phủ trong điều hành phát triển kinh tế xã hội của đất nước”, ông Bích nhấn mạnh.

Ông Mai Ngọc Bích cho rằng, để làm được điều đó, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong Bộ không thỏa mãn với những gì đã có, cần quyết tâm cao, có trách nhiệm trong công tác, không ngừng phấn đấu, học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, có kế hoạch hành động và việc làm thiết thực cụ thể để đóng góp nhiều hơn nữa cho bộ, ngành và cho đất nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ủng hộ hơn 2 tỷ đồng cho công tác phòng, chống Covid-19
Số tiền hơn 2 tỷ đồng đã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao tận tay Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư