Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 07 năm 2024,
Bổ nhiệm ông Hoàng Gia Khánh giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Anh Minh - 16/10/2023 21:22
 
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã hoàn tất quá trình kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao với việc lần lượt có tân Chủ tịch HĐTV Tổng công ty và tân Tổng giám đốc Tổng công ty trong vòng 5 tháng trở lại đây.
 Ông Hoàng Gia Khánh giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam kể từ ngày 13/10/2023

Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa ký Quyết định số 1516/QĐ – ĐS về việc bổ nhiệm ông Hoàng Gia Khánh giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Theo đó, HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thống nhất quyết định bổ nhiệm có thời hạn, nhiệm kỳ 5 năm, ông Hoàng Gia Khánh, Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam kể từ ngày 13/10/2023.

Lương của ông Hoàng Gia Khánh được xếp vào bảng lương người quản lý doanh nghiệp, ngạch lương Tổng giám đốc Tổng công ty hạng đặc biệt, bậc 1/2, hệ số lương 7,85 kể từ ngày nhận nhiệm vụ.

Trước đó, Chủ tịch Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã ký Quyết định số 586/QĐ-UBQLV ngày 12/10/2023 bổ nhiệm ông Hoàng Gia Khánh giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Ông Hoàng Gia Khánh, Thạc sĩ Tổ chức và quản lý vận tải, sinh năm 1975 tại Thanh Hoá, là người trưởng thành từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Như vậy, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã hoàn tất quá trình kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao với việc lần lượt có tân Chủ tịch HĐTV Tổng công ty và tân Tổng giám đốc Tổng công ty.

Trước đó, vào đầu tháng 5/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký đã ký Quyết định số 481/QĐ – TTg về việc bổ nhiệm ông Đặng Sỹ Mạnh, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

“Soi” Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đến năm 2025
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Việt Nam đề xuất không thực hiện cổ phần hoá Công ty mẹ và các công ty thành viên trong giai đoạn 2021 – 2025,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư