Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 04 tháng 10 năm 2023, 09:47:13
Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Quyết tâm công phá tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm
Nguyễn Lê - 31/05/2023 17:59
 
Cùng cơ chế nhưng nhiều nơi quyết tâm và làm tốt, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chứ không phải đổ hết cho cơ chế, thể chế là khó khăn.
.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại nghị trường.

Quyết tâm công phá tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm và không dám làm trong thực thi công vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thể hiện quyết tâm khi giải trình về vấn đề, mà theo bà, đã làm nóng nghị trường.

Đó là “một bộ phận cán bộ, công chức còn chưa quyết liệt, có tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, sợ sai...”.

Trong ngày 31/5, đây là vấn đề nhiều đại biểu đã phát biểu và cả tranh luận sôi nổi, nhiều chiều.

Theo Bộ trưởng, điều đáng nói hiện trạng trên không chỉ diễn ra đơn lẻ, mà diễn ra nhiều địa phương, ở một số bộ, ngành trung ương, trong bộ phận công chức, trong các hoạt động kinh tế, xã hội, thể hiện rõ nhất là lĩnh vực đầu tư công, quản lý đất đai, bất động sản, mua sắm trang thiết bị khu vực công, thủ tục hành chính đầu tư phát triển doanh nghiệp, cung ứng dịch vụ trực tiếp liên quan người dân, doanh nghiệp.

Tình trạng này làm chậm trễ và trì trệ hoạt động công vụ, bào mòn và làm suy giảm niềm tin của người dân, doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước, cản trở động lực và nguồn lực phát triển, ảnh hưởng mọi mặt xã hội, khi đất nước rất khó khăn hiện nay.

Nữ Bộ trưởng gom lại một số nguyên nhân, như nhận thức, ý thức trách nhiệm, năng lực chuyên môn của một bộ phận cán bộ công chức hạn chế.

Vai trò, trách nhiệm nêu gương của một số người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được phát huy nghiêm túc, nhất là trong bối cảnh đất nước khó khăn hiện nay.

Thể chế chính sách quản lý kinh tế, xã hội có mặt còn bất cập chồng chéo, vấn đề phát sinh, nhưng chậm sửa đổi, bổ sung; cơ chế phối hợp giữa các bộ với địa phương có mặt chưa kịp thời, chưa đồng bộ, chưa thống nhất. Dù vừa qua Quốc hội, Chính phủ dành rất nhiều thời gian quan tâm cho hệ thống thể chế, nhưng còn nhiều khó khăn

Bộ trưởng cho biết, kỷ cương, kỷ luật hiện nay đang được siết chặt. Phòng chống tham nhũng, tiêu cực, được đẩy mạnh để làm sạch Đảng và hệ thống chính trị, hàng loạt cán bộ công chức kỷ luật, khởi tố, truy tố do sai phạm nghiêm trọng dẫn đến tâm lý một bộ phận cán bộ công chúc sợ sai, sợ trách niệm.

“Tuy nhiên, nguyên nhân nào thì phải thống nhất hiện trượng này là vi phạm, sai phạm so với quy định của Đảng và Nhà nước, là biểu hiện suy thoái về chính trị cần nghiêm khắc phê phán, triệt tiêu. Cùng cơ chế, nhưng nhiều nơi quyết tâm và làm tốt, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chứ không phải đổ hết cho cơ chế, thể chế là khó khăn, là rào cản, là không làm được. Không phải như vậy”, Bộ trưởng quả quyết.

Về nhiệm vụ, giải pháp, bà Trà cho rằng, hơn lúc nào hết phải thay đổi để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức. Trong từng cơ quan đơn vị chú trọng giáo dục tư tưởng chính trị và đạo đức công vụ. Chấn chỉnh ngay, quyết liệt để thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với trách nhiệm đảng viên, cán bộ công chức; thực hiện nghiêm chỉ thị, công điện của Chính phủ về tăng cường kỷ luật kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước.

Phải thay đổi, xoá bỏ nhận thức của một số người về tư tưởng không làm thì không sai. Đây chính là dấu hiệu của một loại tự diễn biến, cản trở nghiêm trọng sự phát triển; đồng thời khơi dậy lòng tự trọng, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, bà Trà nói.

Với nhiệm vụ tham mưu thể chế hoá chủ trương của Đảng về bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, Bộ trưởng cho hay Bộ Nội vụ hoàn thành dự thảo nghị định lấy ý kiến 63 tỉnh, thành phố, các bộ, ngành, chuyên gia, Bộ Tư pháp thẩm định, nhưng còn có vấn đề vướng về pháp lý, thẩm quyền, nên tiếp tục báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền.

“Cần thiết, chúng tôi báo cáo Quốc hội có nghị quyết thí điểm thì mới khuyến khích, bảo vệ được cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm”, bà Trà nêu quan điểm.

Giải pháp tiếp theo, Bộ trưởng nêu là, kịp thời biểu dương nơi làm tốt, xử lý nghiêm cán bộ không làm tròn trách nhiệm, sợ sai, kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ năng lực hạn chế, nhất là cán bộ lãnh đạo không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Ban Tổ chức Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kiên quyết việc này, vừa qua đã xử lý một số trường hợp, tới đây quyết tâm quyết liệt hơn, bà Trà cho biết.

“Hơn lúc nào hết, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc đồng bộ, thực hiện các giải pháp với ý thức và trách nhiệm cao nhất, quyết tâm công phá tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm và không dám làm trong thực thi công vụ. Đề nghị cơ quan kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử tiếp tục nghiên cứu, phân loại vụ việc vi phạm, sai phạm, có tính chất mức độ, động cơ nếu không vụ lợi cá nhân, không tham ô tham nhũng thì thì khoan dung, khoan hồng hơn nữa để khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung”, Bộ trưởng phát biểu.

Tranh luận tại nghị trường: Làm sao để cán bộ không phải dám nghĩ, dám làm
Nếu có hành lang pháp lý rõ ràng, phù hợp thì chắc chắn phần đông cán bộ, công chức, viên chức chỉ còn nỗ lực làm tốt hơn, chẳng có gì phải...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư