Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 02 năm 2023, 21:10:09
Bộ Xây dựng sắp thoái hết vốn Nhà nước tại Viglacera
T.T - 16/02/2020 20:33
 
Thực hiện chủ trương của Chính về việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục các bước thoái vốn Nhà nước còn lại tại Tổng công ty Viglacera - CTCP trong năm 2020.
Trong cơ cấu sở hữu, ngoài cổ đông Nhà nước là Bộ Xây dựng thì Gelex đã nắm gần 25% vốn Viglacera
Trong cơ cấu sở hữu, ngoài cổ đông Nhà nước là Bộ Xây dựng thì Gelex đã nắm gần 25% vốn Viglacera

Hiện phần vốn chủ sở hữu Nhà nước tại Viglacera sau các đợt thoái vốn chỉ còn 38,85%. Điều này đã đưa Viglacera hoạt động, điều hành quản lý Tổng công ty theo mô hình công ty đại chúng thông qua các quy chế quản trị tiệm cận với các doanh nghiệp có trình độ công nghệ sản xuất và quản trị hàng đầu trong nước và quốc tế. 

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2019 - 2024 của Tổng công ty đã được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Đồng thời, mã chứng khoán VGC của Tổng công ty Viglacera - CTCP đã chính thức niêm yết 448.350.000 cổ phiếu trên HoSE đem lại cơ hội tốt cho việc huy động vốn, tạo nguồn lực để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.

Hiện VGC đang được giao dịch ở mức giá 17.650 đồng/cổ phiếu.

Gelex đã nắm gần 20% vốn Viglacera
Đăng ký mua 40 triệu cổ phiếu, nhưng tỷ lệ mua thành công đợt này chỉ đạt 75%. Gelex hiện mới sở hữu 19,43% vốn điều lệ của tổng công ty này.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư