Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 05 năm 2022, 19:46:00
BVSC công bố hệ số an toàn vốn khả dụng đạt 714%
Chí Tín - 31/03/2020 17:21
 
Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa công bố báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 2019 đã được kiểm toán. Theo đó, hệ số an toàn vốn khả dụng đạt 714%, cao gần gấp 4 lần so với quy định của Bộ Tài chính.
BVSC là công ty chứng khoán thuộc Tập đoàn Bảo Việt
BVSC là công ty chứng khoán thuộc Tập đoàn Bảo Việt

BVSC cho biết, năm 2019, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng điểm nhưng thanh khoản lại thấp hơn nhiều so với cùng kỳ và dự báo đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh toàn ngành chứng khoán. Thông tư 128 bỏ quy định về mức phí sàn môi giới chứng khoán chính thức có hiệu lực làm thay đổi cục diện cạnh tranh trong khối các công ty chứng khoán.

Trong bối cảnh trên, hoạt động kinh doanh của BVSC không tránh khỏi những ảnh hưởng, trực tiếp nhất là hoạt động môi giới.

Tuy nhiên, BVSC vẫn đạt doanh thu 2019 là 564,05 tỷ đồng, bằng 111% so với kế hoạch và bằng 103% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu thực hiện đạt 500,21 tỷ đồng, bằng 114% kế hoạch đề ra và bằng 108% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 135,51 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch và bằng 131% so với cùng kỳ, trong đó Lợi nhuận thực hiện sau thuế đạt 127,93 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch đặt ra.

Các nghiệp vụ chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu bao gồm hoạt động cho vay và phải thu, đầu tư tài sản tài chính và môi giới, trong đó doanh thu từ hoạt động cho vay và phải thu, doanh thu từ đầu tư tài sản tài chính đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và tăng trưởng so với cùng kỳ.

Riêng hoạt động môi giới chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thanh khoản thị trường sụt giảm, thanh khoản thị trường 2019 chỉ tương đương 71% so với 2018.

Tuy nhiên BVSC cũng đã thực hiện các giải pháp về chính sách lãi suất, chính sách phí cạnh tranh, ra mắt sản phẩm mới IBond Var & Ibond Fix…. Theo đó, doanh thu mối giới vẫn đạt 135,8 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 90% kế hoạch.

Năm 2019, BVSC triển khai thành công nhiều thương vụ lớn, góp phần  mang lại cho công ty danh vị nhà tư vấn tiêu biểu trên thị trường tại Diễn đàn M&A thường niên, cũng như góp phần vào việc hoàn thành 116% kế hoạch doanh thu đề ra và tăng trưởng 50% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty, tại thời điểm 31/12/2019, hệ số an toàn vốn khả dụng của BVSC đạt 714%, cao gần gấp 4 lần so với chỉ tiêu vốn khả dụng quy định của Bộ tài chính là 180%.

BVSC hợp tác với Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc
Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA).
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư