Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 04 tháng 10 năm 2023, 10:56:57
Cần Thơ kiện toàn Ban Chỉ đạo hỗ trợ xúc tiến đầu tư
Trúc Giang - 09/06/2023 11:53
 
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch về xúc tiến và hỗ trợ thu hút đầu tư của thành phố.
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch về xúc tiến và hỗ trợ thu hút đầu tư của thành phố

Ngày 8/6, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường ký ban hành Quyết định số 1350/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo hỗ trợ xúc tiến doanh nghiệp đầu tư vào thành phố.

Ban Chỉ đạo hỗ trợ xúc tiến doanh nghiệp đầu tư vào TP. Cần Thơ là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp UBND thành phố cung cấp thông tin, hỗ trợ nhà đầu tư tìm hiểu môi trường đầu tư của thành phố; xúc tiến, quảng bá hình ảnh của thành phố đến các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài; hỗ trợ thủ tục pháp lý có liên quan cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục đầu tư vào TP. Cần Thơ.

Về nhiệm vụ và quyền hạn, Ban có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch về xúc tiến và hỗ trợ thu hút đầu tư của thành phố.

Chỉ đạo cung cấp thông tin về tiềm năng, thế mạnh, thông tin kinh tế xã hội, các cơ chế, chính sách về đầu tư của thành phố; cung cấp thông tin cần thiết về các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư của thành phố.

Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu về quy định pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư; hỗ trợ thực hiện các thủ tục có liên quan khi tham gia đầu tư dự án vốn ngoài ngân sách tại TP. Cần Thơ. Đồng thời, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc về trình tự, thủ tục đầu tư, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xử lý các vi phạm về hoạt động công vụ liên quan đến công tác hỗ trợ xúc tiến đầu tư (nếu có).

Về chế độ làm việc, Trưởng ban, Phó trưởng ban, thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Việc ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban quyết định theo đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo, trên cơ sở nội dung tham mưu đề xuất của thành viên Ban Chỉ đạo.

Trưởng ban và Phó trưởng ban ký văn bản sử dụng con dấu của UBND TP. Cần Thơ trong các hoạt động có liên quan.

Theo Cục Thống kê TP. Cần Thơ, lũy kế 5 tháng đầu năm 2023, thành phố cấp mới đăng ký kinh doanh cho 689 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký gần 4.607 tỷ đồng, đạt 32,9% kế hoạch. So cùng kỳ năm 2022, số doanh nghiệp đăng ký giảm 14,19% và số vốn đăng ký mới tăng 1,26%.

Về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong 5 tháng đầu năm 2023, thành phố cấp mới 1 dự án ngoài khu công nghiệp, vốn đăng ký 0,04 triệu USD. Lũy kế từ trước đến nay, Cần Thơ thu hút 86 dự án FDI, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 2.266,92 triệu USD (trong khu công nghiệp 29 dự án, tổng vốn đăng ký 608,78 triệu USD; ngoài khu công nghiệp 57 dự án, tổng vốn đăng ký 1.658,14 triệu USD).      

Đầu tư gần 150 tỷ đồng xây dựng Thư viện TP. Cần Thơ
Thư viện có quy mô thiết kế tối đa đáp ứng trong cùng một thời điểm khoảng 800 người. Sức chưa tối thiểu 950.000 quyển sách, 1.500 kệ sách các...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư