Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 11 năm 2020, 00:31:47
Cấp nước Chợ Lớn lấy ý kiến cổ đông giảm chỉ tiêu kinh doanh 2020
Chí Tín - 18/11/2020 07:45
 
Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (mã CLW, sàn HoSE) dự kiến sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020.
Doanh thu 9 tháng của Cấp nước Chợ Lớn vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước
Doanh thu 9 tháng của Cấp nước Chợ Lớn vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước

Trước đó, ngày 30/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đã thông qua kết hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 1.225,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế dự kiến 33,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 26,3 tỷ đồng, cổ tức 10%.

Tuy nhiên, Công ty cho biết, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có những biến động, các công ty, cơ sở kinh doanh, khu công nghiệp thu hẹp hoạt động kinh doanh, đóng cửa, hạn chế hoạt động do ảnh hưởng của Covid -19.

Ảnh hưởng của động thái nêu trên khiến cho việc tiêu thụ nước giảm, doanh thu tiền nước cũng giảm tương ứng theo sản lượng.

Thực tế trên khiến cho Công ty sẽ khó hoàn thành kế hoạch về tổng doanh thu, lợi nhuận. Theo đó, Hội đồng quản trị dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020.

Theo kế hoạch mới Hội đồng quản trị sẽ trình, tổng doanh dự kiến sẽ chỉ còn 1,189,5 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 30,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 23,9 tỷ đồng. Cổ tức 10%.

Thời hạn để cổ đông gửi ý kiến biểu quyết là trước 16h ngày 30/11/2020.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần của Cấp nước Chợ Lớn thực tế vẫn tăng, đạt 882,8 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 790,1 tỷ đồng).

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Công ty sụt giảm mạnh, chỉ đạt 19,4 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 31 tỷ đồng).

Lý do doanh thu tăng, nhưng lợi nhuận giảm có phần nguyên nhân đến từ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2020 đều tăng mạnh so với 9 tháng năm 2019.

Cấp nước Chợ Lớn phải nộp thêm thuế sau thanh tra
Cục thuế TP.Hồ Chí Minh vừa có thông báo về kết quả thanh tra thuế tại Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (mã CLW, sàn HoSE) đối với các năm 2016...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư