Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 07 năm 2024,
Chậm, thiếu khi công bố thông tin, PGBank bị phạt gần 160 triệu đồng
T.M - 10/07/2024 10:14
 
Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) bị phạt 157,5 triệu đồng do vi phạm nhiều lỗi về công bố thông tin.
TIN LIÊN QUAN

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) với tổng số tiền phạt là 157,5 triệu đồng cho nhiều lỗi vi phạm.

Cụ thể, PGBank bị phạt tiền 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, Ngân hàng này đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu sau: Nghị quyết số 125/2023/NQ-HĐQT ngày 20/10/2023 về việc thay đổi nhân sự, Nghị quyết số 50/2023/NQ-HĐQT ngày 25/5/2023 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, về việc hoàn tất việc mua lại trái phiếu trước hạn;

Nghị quyết số 01A/2023/NQ-HĐQT ngày 01/01/2023 về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan, Nghị quyết số 01A/2022/NQ-HĐQT ngày 01/01/2022 về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.

Đồng thời, PGBank bị phạt tiền 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Theo thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022 và năm 2023 đã được kiểm toán, Ngân hàng phát sinh giao dịch với các bên liên quan (Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) nhưng tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, năm 2023, Ngân hàng đã công bố thông tin không đầy đủ về giao dịch với đối tượng nêu trên theo quy định.

Ngoài ra, Ngân hàng này cũng bị phạt tiền 27,5 triệu đồng do Công ty đại chúng không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2022 và năm 2023. 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư