Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 09 năm 2021, 05:16:01
Chậm thoái vốn ngân hàng, DNNN bị cắt quyền sở hữu
Thùy Liên - 07/03/2014 17:16
 
Nếu các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) không thoái vốn ngoài ngành khỏi lĩnh vực tài chính, ngân hàng đúng lộ trình, khoản vốn này sẽ được chuyển cho Ngân hàng Nhà nước (NHNN) làm chủ sở hữu hoặc giao cho các ngân hàng quốc doanh mua lại.
Vietinbank được
Vietinbank được "đặc cách" bán trên 35% vốn nhà nước

DNNN chậm thoái vốn, Bộ trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm

Ngày 6/3, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 15/2014/NQ-CP về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước.

Nghị quyết yêu cầu các tập đoàn, DNNN phải quyết liệt thực hiện các biện pháp thoái vốn, thực hiện đúng tiến độ cổ phần hóa. Trường hợp không thực hiện được tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước theo kế hoạch thì doanh nghiệp đó phải báo cáo trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan xử lý chậm quá trình cổ phần hóa và thoái vốn, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Đồng thời, chủ sở hữu của doanh nghiệp nhà nước chậm thoái vốn cũng phải chịu trách nhiệm. Cụ thể, Bộ trưởng các bộ quản lý ngành, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chậm hoàn thành kế hoạch đã được phê duyệt theo quy định.

Chậm thoái vốn ngân hàng: NHNN, ngân hàng quốc doanh, SCIC sẽ “quản”

Đối với việc thoái vốn tại các công ty đầu tư tài chính, các ngân hàng thương mại của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, Nghị quyết 15/2014/NQ-CP nêu rõ, có thể giao các ngân hàng thương mại Nhà nước mua lại hoặc chuyển Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm đại diện chủ sở hữu.

Chính phủ giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) xem xét, mua lại các khoản đầu tư ngoài ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, công ty 100% vốn Nhà nước vào lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng sau khi đã thực hiện các biện pháp nêu tại Nghị quyết này mà thoái vốn không thành công và các lĩnh vực khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Giá mua được xác định theo giá thị trường nhưng không cao hơn giá trị trên sổ sách kế toán trừ đi khoản dự phòng giám giá đầu tư đã được trích lập đầy đủ theo quy định. Các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước có trách nhiệm thông báo cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước xem xét mua lại các khoản đã đầu tư vào các lĩnh vực trên.

Tại thời điểm tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước chuyển nhượng khoản đầu tư cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước nếu chưa trích lập hoặc trích lập chưa đủ khoản dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước có trách nhiệm trích lập bổ sung khoản dự phòng theo quy định.

Các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước căn cứ vào tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước và vai trò của tập đoàn, tổng công ty đối với phát triển của ngành để xác định tỷ lệ cần duy trì nắm giữ vốn Nhà nước nhưng tối đa không quá 65% vốn điều lệ.

Tập đoàn Bảo Việt, các ngân hàng thương mại cổ phần quốc doanh duy trì tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ ở mức không thấp hơn 65% vốn điều lệ. Riêng Vietinbank được đặc cách bán trên 35% cổ phần nhà nước.

Thủ tướng: Phải dứt điểm cổ phần hóa 432 DNNN
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) 2014 -2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư