Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 02 năm 2023, 03:31:45
Chất lượng công bố thông tin: Doanh nghiệp niêm yết có vốn nhà nước càng cao càng minh bạch
Chí Tín - 05/11/2016 13:53
 
Điều đáng chú ý trong kết quả đánh giá Chương trình đánh giá công bố thông tin và minh bạch 2015-2016 là doanh nghiệp có vốn nhà nước càng cao thì điểm công bố thông tin và minh bạch càng cao.
Chất lượng công bố thông tin và minh bạch là một yếu tố quan trọng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
Chất lượng công bố thông tin và minh bạch là một yếu tố quan trọng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

Chương trình đánh giá công bố thông tin và minh bạch 2015-2016 và tôn vinh 30 doanh nghiệp niêm yết minh bạch nhất do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thực hiện và dự kiến sẽ công bố chính thức vào ngày 11/11 tới.  

Đây là lần thứ tư liên tiếp chương trình đánh giá chất lượng CBTT&MB các doanh nghiệp niêm yết trên HNX được thực hiện.

Chương trình được xây dựng nhằm đánh giá công tác công bố thông tin của các doanh nghiệp niêm yết; tăng cường nhận thức, thực thi các quy định và thông lệ tốt về quản trị công ty; cung cấp các cơ sở, dẫn chứng cho việc kiến nghị rà soát, sửa đổi các quy định liên quan tới quản trị công ty và công bố thông tin…

344 doanh nghiệp được đánh giá trong chương trình năm nay có điểm công bố thông tin và minh bạch trung bình đạt 51,3%, tăng 0,5% so với năm 2015. Trong đó, các doanh nghiệp niêm yết thuộc nhóm HNX30 có điểm CBTT&MB tốt hơn 4,2% so với doanh nghiệp niêm yết trên HNX nói chung.

Kết quả đánh giá cho thấy, các doanh nghiệp niêm yết tập trung nhiều hơn vào thực hiện các tiêu chí tuân thủ, việc thực thi các tiêu chí mang tính thông lệ vẫn còn thấp và có xu hướng giảm so với năm 2015.

Điểm CBTT&MB có sự khác biệt đáng kể giữa các ngành, trong đó 4 ngành có điểm CBTT&MB trung bình thấp hơn 50%. Đó là các ngành Thương mại và dịch vụ, Xây dựng, Bất động sản và Thông tin truyền thông.

Các doanh nghiệp niêm yết có vốn Nhà nước có chất lượng CBTT&MB tốt hơn so với các doanh nghiệp niêm yết không có vốn Nhà nước và tỷ lệ sở hữu Nhà nước càng cao, chất lượng CBTT&MB càng cao.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp niêm yết có vốn sở hữu nước ngoài cũng có chất lượng CBTT&MB tốt hơn so với các doanh nghiệp niêm yết không có vốn nước ngoài, và tỷ lệ sở hữu nước ngoài càng cao thì điểm chất lượng CBTT&MB càng cao.

Cơ cấu tổ chức và quản trị của doanh nghiệp niêm yết có tác động mạnh tới CBTT&MB. Các doanh nghiệp có số thành viên hội đồng quản trị độc lập bằng hoặc lớn hơn 1/3 số lượng thành viên hội đồng quản trị có điểm CBTT&MB tốt hơn các doanh nghiệp không đạt điều kiện này. Các doanh nghiệp niêm yết có chức danh chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc tách biệt có kết quả CBTT&MB tốt hơn; hay doanh nghiệp niêm yết có Quy chế nội bộ về quản trị công ty và chức danh thư ký công ty có chất lượng CBTT&MB tốt hơn.

Điểm CBTT&MB cũng có mối quan hệ tích cực với kết quả kinh doanh được đo bằng ROE và ROA. Điều này sẽ khuyến khích và thúc đẩy doanh nghiệp quan tâm hơn nữa tới việc thực thi tốt hơn các quy định, thông lệ về công bố thông tin và quản trị công ty.

Dựa trên kết quả phân tích chất lượng CBTT&MB và quản trị công ty của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX, các chuyên gia đã đưa ra các khuyến nghị đối với cấp quản lý và doanh nghiệp.

Thiết bị y tế Việt Nhật bị phạt 100 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin
UBCK vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Thiết bị y tế Việt Nhật (JVC – sàn HOSE) với mức phạt 100 triệu đồng do...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư