Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 05 năm 2024,
Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cấp Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác
Thế Hoàng - 28/03/2023 09:52
 
Sau kiến nghị của VASEP, Tổng cục Thủy sản đã có chỉ đạo về việc thực hiện cấp Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, đảm bảo theo đúng quy định, minh bạch và đồng bộ.
Tổng cục Thủy sản chỉ đạo tháo gỡ bất cập trong thực hiện cấp S/C.
Tổng cục Thủy sản chỉ đạo tháo gỡ bất cập trong thực hiện cấp S/C.

Trước đó, Tổng cục Thủy sản nhận được Công văn số 22/CV-VASEP của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) và Công văn số 67/TTCL4-CL của Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản Vùng IV kiến nghị liên quan đến một số khó khăn, bất cập trong việc thực hiện cấp Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác (Giấy S/C).

Để đảm bảo việc cấp Giấy S/C đúng quy định, tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động chế biến, xuất khẩu thủy sản của doanh nghiệp, Tổng cục Thủy sản đã có văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố ven biển và Tổ chức quản lý cảng cá, các đơn vị liên quan tăng cường thực hiện việc giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng (đặc biệt đối với cá ngừ, cá cờ kiếm), đảm bảo chính xác về thành phần loài, khối lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng của tàu cá theo quy định.

Các cơ quan này thực hiện việc cấp Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác theo đúng trình tự, thủ tục. Không dùng các tiêu chí như: kích thước thủy sản cho phép khai thác, sản lượng tối đa cho phép khai thác, số ngày tối đa của chuyến biển để làm căn cứ thẩm định cấp Giấy SC (hiện nay pháp luật chưa quy định các nội dung này).

Xác định thời gian khai thác của tàu cá ghi trên Giấy S/C, trường hợp xác nhận nguyên liệu thủy sản cho tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản - không chuyển tải. Thời gian khai thác ghi trên Giấy S/C là thời gian tính từ ngày thả mẻ lưới đầu tiên đến ngày thu mẻ lưới cuối cùng trong chuyến biển của tàu đánh bắt nguồn lợi.

Trường hợp xác nhận nguyên liệu thủy sản cho tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản (chuyển tải/thu mua thủy sản từ tàu đánh bắt về cảng), thời gian khai thác được tính theo tàu đánh bắt đã chuyển/bán số lượng thủy sản cho tàu hậu cần, tính từ ngày thả mẻ lưới đầu tiên đến ngày thu mẻ lưới cuối cùng trong chuyến biển của tàu đánh bắt nguồn lợi đã thực hiện và chuyển/bán cho tàu hậu cần;

Trong trường hợp tàu đánh bắt hoạt động dài ngày trên biển, thực hiện nhiều đợt chuyển/bán thủy sản sang tàu hậu cần thì mỗi lần chuyển/bán được tính riêng theo lượng thủy sản tương ứng với thời gian khai thác của tàu đánh bắt.

Tổng cục Thủy sản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của các nghề khai thác thủy sản; nhận dạng thành phần loài thủy sản theo nghề; đặc trưng hoạt động khai thác của các nghề theo các vùng biển… cho các nhân viên giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ, xác nhận nguyên liệu thủy sản bốc dỡ tại cảng cá.

Nâng cao năng lực chuyên môn để thực hiện việc thẩm định cấp Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đồng thời đẩy nhanh thực hiện việc ghi, nộp nhật ký khai thác thủy sản điện tử và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử để đảm bảo tính chính xác, minh bạch và đồng bộ trong việc xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư