Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 06 tháng 12 năm 2023, 10:43:43
Chính phủ cho ý kiến về thành lập Trung tâm tài chính và Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp tại Đà Nẵng
Hà Minh - 05/01/2022 15:49
 
Thủ tướng chỉ đạo UBND Thành phố Đà Nẵng khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1840/VPCP-KTTH ngày 19/3/2021 của Văn phòng Chính phủ về xây dựng Trung tâm tài chính.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo TP. Đà Nẵng. Tại thông báo kết luận này, Thủ tướng Chính phủ đã cho ý kiến về một số kiến nghị của Đà Nẵng.

Trong đó, Thủ tướng chỉ đạo UBND Thành phố Đà Nẵng khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1840/VPCP-KTTH ngày 19/3/2021 của Văn phòng Chính phủ về xây dựng Trung tâm tài chính.

Trong quá trình xây dựng Đề án, cần xác định cụ thể các cơ chế, chính sách; căn cứ pháp lý, sự cần thiết, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của các nội dung đề xuất; lưu ý tránh trùng lặp, chồng chéo với việc xây dựng Trung tâm tài chính tại TP. Hồ Chí Minh cũng đang trong quá trình xây dựng Đề án. Trên cơ sở đó, lấy ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan để tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện Đề án, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quý I năm 2022. 

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý cho Đà Nẵng xây dựng Đề án thành lập Khu phi thuế quan. Thủ tướng lưu ý, trong quá trình xây dựng Đề án, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan làm rõ sự cần thiết, cơ sở thực tiễn, mô hình, trình tự, thủ tục và thẩm quyền xem xét, quyết định việc thành lập Khu phi thuế quan tại TP. Đà Nẵng, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quý III năm 2022.

Thủ tướng Chính phủ cũng thống nhất với kiến nghị của Đà Nẵng sớm thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng. Đồng thời, giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng theo Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, hoàn thành trong quý I năm 2022. Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND TP. Đà Nẵng và các cơ quan liên quan xem xét việc cho phép TP. Đà Nẵng được áp dụng toàn bộ cơ chế, chính sách quy định tại Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2020, báo cáo Chính phủ trong quý II năm 2022.

Song song với việc cho ý kiến về các đề xuất trên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng cho ý kiến về Đề án phát triển Đại học Đà Nẵng thành Đại học Quốc gia; Về thu hồi đất của các đơn vị quốc phòng nằm trong Đồ án quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Thống nhất chủ trương chuyển đổi một phần đất của các đơn vị quốc phòng năm trong ranh giới quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để phục vụ phát triển sân bay.

Về dự án nâng cấp nhà ga hành khách T1 - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo cập nhật việc xây dựng nhà ga hành khách vào Quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch Thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) của Thành phố; Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030 để làm cơ sở triển khai thực hiện. Sau khi Quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt, Bộ Giao thông vận tải bộ sung dự án xây dựng nhà ga hành khách vào kế hoạch đầu tư xây dựng giai đoạn 2021 - 2025 để làm cơ sở triển khai công tác chuẩn bị đầu tư…

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư