Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 10 năm 2022, 20:06:25
Chính thức chuyển Bệnh viện Bưu điện về VNPT quản lý
Hà Quang - 20/01/2016 21:54
 
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định chuyển giao Bệnh viện Bưu điện từ Bộ Y tế về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam quản lý.
TIN LIÊN QUAN
.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định chuyển giao Bệnh viện Bưu điện từ Bộ Y tế về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam quản lý.

Cụ thể, Thủ tướng quyết định chuyển giao nguyên trạng Bệnh viện Bưu điện tại Hà Nội từ Bộ Y tế về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam quản lý trên cơ sở ghi giảm vốn ngân sách nhà nước theo giá trị sổ sách tại Bộ Y tế và ghi tăng vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Trước mắt, đẩy mạnh việc hoạt động theo cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về quy định quy chế cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Sau một thời gian, xem xét để thí điểm cổ phần hóa khi thuận lợi.

Việc chuyển giao Bệnh viện Bưu điện tại Hà Nội thực hiện theo nguyên tắc nguyên trạng về tổ chức bộ máy, lao động, tài chính, tài sản và các quyền lợi, nghĩa vụ hợp pháp của Bệnh viện.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện việc bàn giao, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thực hiện việc tiếp nhận Bệnh viện Bưu điện theo quy định nêu trên.

Bộ Tài chính hướng dẫn và xử lý theo thẩm quyền các vấn đề về tài sản, tài chính, công nợ của Bệnh viện Bưu điện khi chuyển giao, bảo đảm phù hợp quy định của pháp luật hiện hành; thực hiện việc ghi giảm vốn ngân sách nhà nước tại Bộ Y tế và tăng vốn nhà nước của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

VNPT tắc thoái vốn ngoài ngành
Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) đang gặp nhiều khó khăn trong thoái vốn ngoài ngành.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư