Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 24 tháng 05 năm 2024,
Chốt bội chi ngân sách năm 2022 là 4%
Khánh Linh - 13/11/2021 09:13
 
Sáng 13/11, 465/468 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết đã tán thành Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.
.
Đa số đại biểu tán thành kế hoạch ngân sách 2022

Bội chi ngân sách nhà nước năm 2022 là 4%

Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 vừa được Quốc hội thông qua, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 là 1.411.700 tỷ đồng, tổng chi là 1.784.600 tỷ đồng.

Mức bội chi ngân sách nhà nước là 372.900 tỷ đồng, tương đương 4% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Trong đó, bội chi ngân sách trung ương 3,7% GDP; bội chi ngân sách địa phương tương đương 0,3% GDP.

Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 572.686 tỷ đồng.

Bổ sung ngân sách cho Quảng Nam

Nghị quyết về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 đã quyết định bổ sung 40,322 tỷ đồng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 từ nguồn viện trợ nước ngoài không hoàn lại của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB); đồng thời bổ sung 40,322 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên năm 2021 từ nguồn viện trợ này cho ngân sách tỉnh Quảng Nam để thực hiện Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An.

Sử dụng nguồn cải cách chính sác tiền lương còn dư cho phòng dịch

Quốc hội cũng đã thông qua đề nghị của các địa phương, đồng ý cho phép các địa phương được sử dụng nguồn cải cách chính sách tiền lương còn dư để chi phòng, chống dịch COVID-19 trong năm 2021 và năm 2022.

Trường hợp được phép là đã sử dụng hết nguồn ngân sách địa phương, nguồn lực hợp pháp khác để chi phòng, chống dịch COVID-19 và cam kết bảo đảm đủ nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Chuyển nguồn 16.000 tỷ đồng năm 2021 sang kế hoạch năm 2022

Cho phép chuyển nguồn 16.000 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 sang kế hoạch năm 2022 để phân bổ và giao kế hoạch đầu tư cho 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 6.000 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 6.000 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 4.000 tỷ đồng.

Điều chỉnh vốn từ dự án chậm sang dự án giải ngân cao

Đặc biệt, Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu Chính phủ khẩn trương rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh cắt, giảm, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 giữa các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương điều chỉnh kế hoạch đầu tư công từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân cao theo quy định tại các khoản 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 67 của Luật Đầu tư công, thúc đẩy tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Lùi thời điểm cải cách tiền lương

Nghị quyết xác định, lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội. Tuy nhiên, sẽ tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995.

Tiếp tục thực hiện quy định về tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương để tích lũy nguồn lực thực hiện cải cách chính sách tiền lương vào thời điểm phù hợp.

Nghị quyết về phân bổ ngân sách năm 2022 cũng đã được Quốc hội thông qua sáng 13/11/2021, với tỷ lệ 473/475 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt 94,79%.

Nghị quyết yêu cầu Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ điều kiện, thứ tự ưu tiên quy định trong Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; ưu tiên thanh toán đủ số nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi tối thiểu 50% số vốn ứng trước còn lại phải thu hồi trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2022, vốn đối ứng các dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, vốn ngân sách nhà nước tham gia vào các dự án PPP, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch; các dự án chuyển tiếp phải hoàn thành trong năm 2022; bố trí vốn theo tiến độ cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, số vốn còn lại bố trí cho các dự án khởi công mới đủ thủ tục đầu tư.

Đề cao kỷ luật, kỷ cương tài chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Dự toán ngân sách năm 2022: Khéo co thì ấm?
Sau nhiều năm đề xuất tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP.HCM, đề xuất này đã được tiếp thu trong “Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư