Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 07 năm 2024,
Chốt đầu mối chuẩn bị đầu tư 2 nút giao cao tốc Nội Bài - Lào Cai
Anh Minh - 25/03/2023 07:37
 
Sở GTVT Vĩnh Phúc được giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng các nút giao IC2 và IC5 tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Một đoạn cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Một đoạn cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Sở GTVT Vĩnh Phúc được giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng các nút giao IC2 và IC5 tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, Cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là Sở GTVT Vĩnh Phúc; cơ quan lập dự án sẽ quyết định cụ thể sau khi có chủ trương đầu tư được duyệt.

Dự án này có mục tiêu xây dựng nút giao IC2 tại Km8+340 thuộc phường Nam Viêm và phường Phúc Thắng, TP. Phúc Yên; xây dựng nút giao IC5 tại Km31+340 thuộc xã Đạo Tú và thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương.

Sở GTVT Vĩnh Phúc có trách nhiệm phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển đương cao tốc Việt Nam (VEC), các cơ quan có liên quan để nghiên cứu phạm vi đầu tư, phương án đầu tư đảm bảo tính kết nối, đồng bộ, có tính khả thi trong triển khai thực hiện sau này và không để xảy ra trùng lặp dự án; Xác định sơ bộ phương án quản lý vận hành, khai thác, thu phí tại các nút giao IC2, IC5 đảm bảo an toàn khai thức, phù hợp, hiệu quả, tuân thủ quy định pháp luật.

Trước đó, Bộ GTVT vừa có công văn gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc liên quan đến việc giao thẩm quyền đầu tư nút giao IC.2, IC.5 trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa bàn tỉnh này.

Cụ thể, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai được đưa vào khai thác năm 2014, trên tuyến có 17 nút giao, trong đó trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 5 nút giao, hiện nay đang khai thác các nút giao IC.3, IC.4, IC.6.

Trước đây do nguồn lực hạn chế nên chưa đầu tư các nút giao IC.2 và IC.5. Vì vậy, Bộ GTVT thống nhất về sự cần thiết đầu tư các nút giao IC.2, IC.5 nêu trên.

Tuy nhiên do nguồn vốn ngân sách trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 giao Bộ GTVT hạn chế, chủ yếu tập trung bố trí hoàn thành các công trình trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội đất nước, ưu tiên bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn tham gia dự án PPP, thanh toán các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản nên chưa thể cân đối đầu tư nút giao IC.2, IC.5 trong giai đoạn 2021-2025.

Bộ GTVT cũng đã có nhiều văn bản đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc nghiên cứu, bố trí vốn ngân sách địa phương để đầu tư nút giao IC.2 và IC.5.

Liên quan đến việc giao thẩm quyền đầu tư nút giao IC.2, IC.5 , theo chức năng nhiệm vụ, Bộ GTVT không có thẩm quyền giao cho UBND các tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng giao thông.

Để đáp ứng nhu cầu vận tải, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an toàn giao thông của địa phương, ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Vĩnh Phúc bố trí vốn ngân sách địa phương và triển khai các thủ tục theo quy định (phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư, triển khai thực hiện dự án...) để thực hiện đầu tư nút giao IC.2, IC.5 trên cơ sở nhu cầu vận tải, khả năng bố trí vốn của địa phương.

Do việc đầu tư nút giao IC.2, IC.5 ảnh hưởng đến phương án quản lý, vận hành khai thác và thu phí tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, do vậy trong bước tiếp theo, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thỏa thuận, thống nhất với Cục2 Đường bộ Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về chủ trương đầu tư, phương án thiết kế, phương án quản lý, vận hành khai thác, thu phí tại các nút giao IC.2, IC.5 bảo đảm an toàn khai thác, phù hợp, hiệu quả, tuân thủ quy định pháp luật.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư