Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 09 năm 2022, 12:58:07
Chủ tịch Quốc hội nêu 4 nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường
Nguyễn Lê - 08/12/2021 08:52
 
Dự án Thí điểm về việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư đã không còn trong nội dung dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường.
.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Trong 5 nội dung dự kiến có 4 nội dung đủ điều kiện để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến để trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết thông tin trên trong phát biểu khai mạc phiên họp thứ sáu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 8/12.

Theo Chủ tịch Quốc hội, phiên họp thứ sáu gồm những nội dung hết sức quan trọng, trong đó việc xem xét các nội dung của kỳ họp bất thường của Quốc hội. 

Trước đó, vào ngày 25 - 26/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó chủ tịch Quốc hội đã làm việc với các cơ quan liên quan để xem xét về 5 vấn đề cấp bách, dự kiến được trình tại kỳ họp bất thường của Quốc hội.

Một, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đầu thấu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Hai, Dự thảo Nghị quyết Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Cần Thơ;

Ba, Đề án xây dựng cơ chế, chính sách tài khoá, tiền tệ để hỗ trợ kịp thời triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội;

Bốn, Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025;

 Năm, Dự án Thí điểm về việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, chỉ có 4 nội dung (từ 1-4) đủ điều kiện xem xét để trình Quốc hội.

Với nội dung thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ đây là việc làm cần thiết để tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, cũng có thể có chính sách mới, nhưng cần thiết, đặc biệt là trong bối cảnh vừa phòng chống dịch, vừa tập trung mọi nỗ lực phục hồi kính tế, xã hội.

Về nội dung thứ hai, Chủ tịch Vương Đình Huệ nhấn mạnh Cần Thơ  là một trong 5 thành phố trụ cột của cả nước và là trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long, rất cần thiết để xem xét cơ chế đặc thù để phát triển.

Nội dung thứ ba, theo Chủ tịch Quốc hội, đây là nội dung rất quan trọng, ông cũng lưu ý đây là nội dung nằm ngoài khung khổ của khung kế hoạch 5 năm mà Quốc hội đã quyết định như Kế  hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, kế hoạch tài chính, đầu tư công, vay - trả nợ công 5 năm...

Đây là tìm kiếm dư địa chính sách tài khoá và tiền tệ ngoài khung khổ 5 năm, là vấn đề rất hệ trọng nên cần chuẩn bị kỹ lưỡng, Chủ tịch Quốc hội nói.

Nội dung thứ tư sẽ trình Quốc hội là ba là chủ trương đầu tư đường cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là chương trình quan trọng quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến để tiếp tục hồ sơ trình Quốc hội xem xét quyết định.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến một số vấn đề đề cấp bách khác đã được Quốc hội ủy quyền, như thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hành miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tiếp tục cho ý kiến đối với báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2021 và xem xét, quyết định mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2024.

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội, trong sáng 8/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đầu thấu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Kỳ họp bất thường Quốc hội chỉ giải quyết vấn đề cấp thiết cho quốc kế dân sinh
Chủ tịch Quốc hội khẳng định, kỳ họp bất thường, nếu có, Quốc hội chỉ giải quyết vấn đề cấp bách, cấp thiết cho quốc kế dân sinh và...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư