Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 07 năm 2024,
Chuẩn bị cho vay tái cấp vốn với Ngân hàng chính sách xã hội
H.T - 29/04/2020 19:54
 
Theo đó, khoản vay tái cấp vối đa là 16.000 tỷ đồng, mục đích nhằm cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc. Lãi suất cho vay là 0%, thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày, kể từ ngày Ngân hàng nhà nước giải ngân tái cấp vốn.
f
Người sử dụng lao động sẽ được vay vốn lãi suất 0% từ Ngân hàng chính sách xã hội để trả lương ngừng việc

 NHNN vừa công bố dự thảo Thông tư quy định  về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, NHNN sẽ cho vay tái cấp vốn  tho số tiền Ngân hàng Chính sách xã hội đề nghị để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.  Tổng số tiền tái cấp vốn tối đa 16.000 tỷ đồng.

Khoản vay này không cần tài sản đảm bảo, lãi suất tái cấp vốn và lãi suất tái cấp vốn quá hạn là 0%/năm, thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày, kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước giải ngân tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội.  

Trình tự giải ngân khoản vay tái cấp vốn như sau: Trên cơ sở Hợp đồng nguyên tắc về tái cấp vốn và Danh sách người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn để trả lương ngừng việc đã được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, Ngân hàng Chính sách xã hội gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 01 Giấy đề nghị giải ngân tái cấp vốn theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này đến Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch). Việc giải ngân sẽ được tiến hành tối đa trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi NHNN nhận được giấy dề nghị này.

Ngân hàng Chính sách xã hội phải trả hết nợ gốc vay tái cấp vốn cho Ngân hàng Nhà nước từ tiền trả nợ của người sử dụng lao động vay vốn theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg khi khoản vay tái cấp vốn đến hạn. Nếu đến ngày 31/7/2020 mà không giải nagna hết số tiền vay tái cấp vốn thì chậm nhất ngày 15 tháng 8 năm 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội phải trả Ngân hàng Nhà nước số tiền vay tái cấp vốn không giải ngân hết.

Trường hợp phát sinh tiền trả nợ của người sử dụng lao động vay vốn theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, trong thời hạn 05 ngày làm việc đầu tháng tiếp theo, Ngân hàng Chính sách xã hội phải sử dụng toàn bộ số tiền trả nợ từ người sử dụng lao động trong tháng để trả trước hạn nợ vay tái cấp vốn Ngân hàng Nhà nước. Nếu không, NHNN sẽ áp dụng lãi suất bằng lãi suất cho vay quá hạn của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người sử dụng lao động theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg (12%/năm) đối với số tiền vay tái cấp vốn chưa trả. Đồng thời, sẽ tích tài khoản tiền gửi của Ngân hàng Chính sách xã hội tại Ngân hàng Nhà nước để thu hồi số tiền vay tái cấp vốn Ngân hàng Chính sách xã hội chưa trả đúng hạn và tiền lãi theo quy định.

Trước đó, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Nghị quyết 42) quy định: NHNN chủ trì, phối hợp với một số bộ ngành cho Ngân hàng Chính sách xã hội vay tái cấp vốn khoảng 16.000 tỷ đồng với lãi suất 0% để cho người sử dụng lao động vay trả lương cho người lao động.

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 cũng quy định: Nguồn vốn để NHCSXH thực hiện cho người sử dụng lao động vay theo quy định tại Quyết định này là nguồn vay tái cấp vốn không có tài sản đảm bảo, lãi suất 0%/năm từ NHNN.       

Hà Nội rà soát hơn 1,48 triệu người dự kiến được thụ hưởng gói an sinh xã hội
TP. Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động tiến hành rà soát, thống kê, lập danh sách các nhóm đối tượng được thụ hưởng gói...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư