Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 05 năm 2021, 14:59:09
Chứng khoán Bảo Việt thông qua quy chế quản trị công ty mới
Chí Tín - 21/04/2021 09:14
 
Ngày 20/04/2021 tại Khách sạn Hotel du Parc, số 84 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
Toàn cảnh cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của BVSC
Toàn cảnh cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của BVSC

Tại Đại hội, các cổ đông đã nghe ông Nguyễn Hồng Tuấn trình bày báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về việc triển khai Nghị quyết Đại hội thường niên 2020 như việc thành lập các Ủy ban trực thuộc, báo cáo về tình hình phân phối lợi nhuận cũng như báo cáo thù lao.

Ông Nhữ Đình Hòa – thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc BVSC cũng có nội dung chia sẻ về kết quả đạt được trong năm 2020 với tổng doanh thu đạt 594,46 tỷ đồng, hoàn thành 123% kế hoạch và bằng 105% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 132,38 tỷ đồng, hoàn thành 167% kế hoạch, trong đó lợi nhuận sau thuế thực hiện là 105,03 tỷ đồng, hoàn thành 115% kế hoạch đề ra.

Các cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, theo đó ngoài việc trích lập các quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ với tỷ lệ 5% mỗi quỹ, sẽ thực hiện chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 8% trên mệnh giá.

Công ty thực hiện trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động với tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế được phép phân phối.

Lợi nhuận để lại bổ sung nguồn vốn kinh doanh là 31,1 tỷ đồng, tăng 60% so với kế hoạch đề ra.

Một nội dung quan trọng tại Đại hội là các cổ đông thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cũng như trình Đại hội thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Đây là các văn bản pháp lý quan trọng liên quan tới quản trị công ty, tuân thủ quy định tại Luật Chứng khoán 2019, Nghị định số 155/2020 hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019.

Tại phần thảo luận, các cổ đông đã đặt câu hỏi đối với đoàn chủ tịch về kế hoạch tăng vốn, việc tham gia thị trường phái sinh, về thị phần môi giới... cũng như kế hoạch kinh doanh 2021.

Các nội dung chất vấn được ông Nguyễn Hồng Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ tịch đoàn và ông Nhữ Đình Hòa – Tổng giám đốc trực tiếp trả lời công khai tại Đại hội.

Về kế hoạch 2021, BVSC đặt mục tiêu doanh thu đạt 661 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thực hiện là 116 tỷ đồng, tăng lần lượt 11% và 10% so với cùng kỳ 2020.

BVSC hợp tác với Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc
Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA).
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư