Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 21 tháng 06 năm 2024,
Chứng khoán HSC tiếp tục trình kế hoạch tăng vốn
Thanh Thuỷ - 05/05/2022 17:23
 
Cuộc họp cổ đông dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 20/6. Hai phương án phát hành cổ phiếu sẽ được trình tại Đại hội năm nay gồm chào bán cho cổ đông hiện hữu vào cho CBCNV.
HSC tiếp tục trình kế hoạch tăng vốn trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
HSC dự kiến tiếp tục trình kế hoạch tăng vốn trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã HCM) mới đây công bố chương trình dự kiến tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức vào chiều ngày 20/6/2022 tại Khách sạn New World SaiGon.

Theo đó, nội dung chương trình bao gồm báo cáo hoạt động năm 2021 của hội đồng quản trị; báo cáo đánh giá về hoạt động của hội đồng quản trị, báo cáo tình hình hoạt động công ty năm 2021 của ban tổng giám đốc cùng kế hoạch kinh doanh năm 2022 và báo cáo thẩm tra hoạt động công ty năm 2021 của ban kiểm soát.

Cùng đó, HSC cũng trình cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2021. Trước đó, công ty chứng khoán này đã tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5% cho các cổ đông.

Cũng trong chương trình họp năm nay, công ty sẽ trình kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và  phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Trước đó, công ty chứng khoán này đã chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 cho các cổ đông trong năm 2021. Giá chào bán khi đó là 14.000 đồng/cổ phiếu. 

Kế hoạch cổ tức năm 2022 và các phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2022, ngân sách hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cũng nằm trong nội dung trình cổ đông năm nay.

Ngoài ra, công ty sẽ xin ý kiến cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ, sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ quản trị công ty, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của ban kiểm soát.

HSC là một trong các công ty chứng khoán họp cổ đông khá muộn. Hầu hết công ty ngành này đã hoàn tất cuộc họp thường niên này trước thời hạn 30/4. Chứng khoán SSI cũng sẽ tổ chức họp vào chiều thứ Bảy tuần này (7/5/2022). HSC từng chốt quyền họp cổ đông từ ngày 16/3. Tuy nhiên, công ty đã hủy danh sách trên và lùi lại nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được chu đáo.

Ông Đỗ Quang Vinh đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT Chứng khoán SHS
HĐQT nhiệm kỳ mới của Chứng khoán SHS gồm 5 thành viên. Ông Đỗ Quang Vinh được bầu vào vị trí Chủ tịch.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư