Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 09 năm 2022, 21:01:04
Chứng khoán Kim Long giải thể, 2002 tỷ đồng chia đều cho cổ đông?
 
HĐQT Công ty Chứng khoán Kim Long (KLS) vừa đưa ra phương án giải thể Công ty, thực hiện chia tiền cho cổ đông để Đại hội đồng cổ đông 2016 xem xét quyết định.
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ về thông tin trên, nhưng xét trên quyền lợi của cổ đông và các chủ thể có liên quan đến KLS, phương án này có nhiều yếu tố hợp lý.

Chủ tịch KLS Hà Hoài Nam trả lời các câu hỏi từ thị trường.

Thưa ông, đâu là những lý do chính khiến HĐQT KLS quyết định đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét việc giải thể Công ty trong kỳ họp tới đây? 

Thực sự thì TTCK Việt Nam chưa đủ lớn để có nhiều CTCK, vì thế hoạt động của khối CTCK nhìn chung còn nhiều khó khăn. Với KLS, hiệu quả hoạt động 3 năm qua cho thấy: hai năm trước, Công ty trả cổ tức cho cổ đông ở mức 8% và 7%, nhưng năm 2016 sẽ không trả được cổ tức, vì năm 2015 Công ty lỗ. Hiệu quả hoạt động của KLS như vậy là không tốt. 

Về thị giá cổ phiếu, trên thị trường có nhiều doanh nghiệp có cổ phiếu giao dịch dưới giá trị sổ sách và KLS không phải ngoại lệ. Thời gian dài vừa qua, cổ phiếu KLS chủ yếu giao dịch ở mức 6.000-7.000 đồng/CP, gần đây có điều chỉnh tăng lên một chút. Trong khi đó, nếu thanh lý toàn bộ tài sản và danh mục đầu tư, với hơn 182 triệu cổ phiếu KLS đang lưu hành, giá trị còn lại được chia của mỗi cổ phiếu ước tính là khoảng 11.000 đồng. 

Trước thực tế thị giá và giá trị thanh lý của KLS có sự chênh lệch như vậy, một số cổ đông KLS đã có kiến nghị Công ty giải thể, trả lại tiền cho cổ đông. Xét trên quyền lợi của cổ đông, việc này hợp lý và đây cũng là quyền của họ. Sau nhiều trăn trở, HĐQT quyết định trình Đại hội đồng cổ đông phương án giải thể KLS.

Đây là một quyết định khó khăn, nhưng tôi tin điều này cũng là ý nguyện của đa số cổ đông. Có một sự may mắn ở đây, đó là KLS vẫn giữ được tiền. Khác với các loại hình doanh nghiệp khác, đặc thù ngành nghề là CTCK, nên tài sản chủ yếu của KLS là tiền mặt và cổ phiếu (khoảng 2.000 tỷ đồng). Vì thế KLS có điều kiện để chia tiền cho cổ đông khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án này. 

Liên quan đến người lao động tại KLS, trong dự tính về phương án giải thể, KLS sẽ xử lý như thế nào về chế độ với đối tượng này, thưa ông? 

KLS hiện có hơn 80 người lao động đang làm việc. Nhiều người trong đội ngũ của KLS có năng lực, trình độ, có kinh nghiệm công tác, đa phần đã có chứng chỉ hành nghề, chắc chắn họ sẽ được chào đón ở những công ty khác. Ngoài ra, chúng tôi sẽ liên hệ với đối tác, giới thiệu nhân sự, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên tìm được công việc phù hợp. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là nỗ lực của mỗi người.

Về chế độ của Công ty với người lao động, hiện Công ty có nguồn Quỹ phúc lợi để chia cho cán bộ, nhân viên khi KLS giải thể. Khoản quỹ này là tiền của cán bộ, nhân viên KLS, được hạch toán ở khoản phải trả của Công ty, nên không nằm trong nguồn vốn chủ sở hữu, không ảnh hưởng gì đến quyền lợi của cổ đông khi giải thể. Ngoài ra, bản thân Ban lãnh đạo KLS cũng sẽ hỗ trợ thêm cho nhân viên, đặc biệt là những trường hợp khó khăn. Chúng tôi sẽ cố gắng để mỗi người khi nghỉ việc sẽ có thu nhập bằng một số tháng lương, giúp họ có điều kiện thu xếp gia đình và tìm công việc mới. 

Với khách hàng, nhà đầu tư đang có tài khoản tại KLS, Công ty sẽ thu xếp như thế nào khi tính đến việc giải thể, thưa ông?

Chúng tôi đang và sẽ thu xếp các hợp đồng với đối tác và khách hàng. Các quan hệ kinh tế của KLS đều minh bạch, rõ ràng nên việc thanh lý những hợp đồng còn hiệu lực tương đối đơn giản và sẽ không gây thiệt hại gì cho khách hàng hay cổ đông của KLS.

Với nhà đầu tư, hiện KLS có trên 10.800 tài khoản giao dịch, khách hàng có thể đến công ty để chuyển và tất toán tài khoản. Với những nhà đầu tư không đến tất toán, chúng tôi sẽ liên hệ với một CTCK đủ tiềm lực và uy tín để đảm bảo quá trình chuyển giao tài khoản diễn ra thuận lợi nhất.

Các tài khoản nhà đầu tư mở tại KLS đều minh bạch, được quản lý đúng theo quy định pháp luật, nên việc chuyển giao sẽ không gặp khó khăn, hoàn toàn đảm bảo lợi ích và sự an toàn cho nhà đầu tư.

Nếu KLS giải thể, ông đánh giá như thế nào về mức độ ảnh hưởng đến thị trường với tư cách là một CTCK, một DN niêm yết và một tổ chức cần thanh hoán danh mục đầu tư?

Tôi cho rằng, việc KLS giải thể có thể ảnh hưởng đến thị trường chung, nhưng tác động là nhỏ. Thực tế, các hoạt động nghiệp vụ của KLS khá cơ bản và KLS chỉ là 1 trong 80 công ty chứng khoán trên TTCK Việt Nam. Việc giải thể của KLS, xét ở khía cạnh thị trường, về dài hạn còn là tốt và cũng phù hợp với chủ trương tái cấu trúc, thu gọn số lượng các CTCK hiện nay.

Là DN niêm yết, việc thôi niêm yết của KLS cũng là bình thường khi KLS chỉ là 1 trong gần 1.000 loại cổ phiếu đang được giao dịch trên 2 Sở. Thực tế, đã có nhiều DN hủy niêm yết mà không gây ra ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường chung. Thị trường luôn có các DN hủy niêm yết và các DN niêm yết mới. Hơn nữa, do TTCK là kênh huy động vốn hiệu quả, tôi tin rằng, số lượng các DN và cổ phiếu lên niêm yết sẽ tiếp tục tăng trưởng.

Danh mục đầu tư của KLS hiện nay khá gọn nhẹ, gồm nhiều loại cổ phiếu thanh khoản. Cho đến ngày hôm nay, danh mục của chúng tôi chỉ còn khoảng hơn 300 tỷ đồng giá trị cổ phiếu niêm yết, phần này chúng tôi sẽ chủ động bán từ từ, hợp lý, mỗi ngày một ít để tránh thiệt hại cho bản thân Công ty. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ tìm đối tác để bán qua giao dịch thỏa thuận.

Điều nhà đầu tư rất quan tâm là, nếu phương án HĐQT đề xuất được Đại hội thông qua, lộ trình giải thể KLS sẽ mất bao lâu? Cổ phiếu KLS sẽ còn giao dịch trên sàn đến khi nào? Khi nào cổ đông KLS sẽ nhận lại được tiền, thưa ông?

Chúng tôi dự kiến cần khoảng 6 tháng, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông chính thức quyết nghị thông qua, để hoàn tất việc giải thể và chia tiền cho cổ đông. Khoảng thời gian này cũng phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 07/2016/TT-BTC, hướng dẫn chi tiết trình tự, thủ tục giải thể CTCK, vì thế việc giải thể của KLS sẽ diễn ra thuận lợi, đảm bảo lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

Về lộ trình cụ thể, chúng tôi sẽ công bố thông tin đầy đủ theo quy định. Nhà đầu tư có thể yên tâm rằng, từ nay đến lúc KLS giải thể vẫn còn đủ thời gian giao dịch cho cổ phiếu KLS trên sàn. Sau khi tham khảo các quy trình và thủ tục liên quan, chúng tôi dự kiến phiên giao dịch cuối cùng cổ phiếu KLS trên Sở GDCK Hà Nội sẽ vào khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm nay. Sau đó, chúng tôi sẽ lập danh sách cổ đông để tiến hành chia lại tiền sớm nhất theo đúng quy định của pháp luật.

Liệu việc thanh lý tài sản và những chi phí phát sinh trong những tháng Công ty tiến hành giải thể có làm giảm giá trị cổ đông dự tính nhận lại không, thưa ông?

Việc thanh lý tài sản của công ty sẽ được HĐQT thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ tổ chức đấu giá bán tài sản và thông báo công khai để những người quan tâm đăng ký, đảm bảo không thất thoát tài sản của Công ty. Tôi cũng xin lưu ý rằng, có khả năng trong Quý II này, KLS sẽ phát sinh lỗ do thanh lý danh mục cổ phiếu OTC. Khoản lỗ này sẽ chỉ làm giảm giá trị sổ sách, mà không làm giảm giá trị còn lại được chia dự kiến của mỗi cổ phiếu (đã được ước tính ở mức hợp lý là khoảng 11.000 đồng).

Về câu hỏi chi phí cho việc giải thể và những chi phí phát sinh trong những tháng chưa giải thể liệu có làm hao hụt giá trị của cổ đông không, tôi xin trả lời rằng, hiện KLS có gần 1.600 tỷ đồng gửi tại ngân hàng (con số này còn tăng lên theo quá trình thanh lý), riêng lãi hàng tháng đã lớn hơn chi phí vận hành Công ty và những chi phí phát sinh khi giải thể. Vì thế, trong những tháng làm thủ tục, giá trị còn lại để chia cho cổ đông cho đến ngày chính thức giải thể có thể còn tăng.

Không ít công ty chứng khoán đang nỗ lực tăng vốn, mở rộng hoạt động, trong khi với hiện trạng tài chính khá lành mạnh hiện nay, KLS lại dự tính giải thể. Có thể có ý kiến cho rằng quyết định của HĐQT KLS là chưa phù hợp, ý ông thế nào?

Mỗi tổ chức có mục tiêu và chiến lược hoạt động riêng. Sẽ có CTCK muốn tiếp tục tăng vốn để tăng cường năng lực cạnh tranh hoặc việc đó nằm trong kế hoạch phát triển tổng thể chung của một tổ chức lớn, nên việc họ tăng vốn là một diễn biến hợp lý. Ngược lại, TTCK có đến 80 công ty chứng khoán, nên việc giải thể CTCK cũng là một diễn biến cần thiết cho thị trường.

Tại KLS, tôi tin rằng, quyết định giải thể là tốt nhất cho các cổ đông. Mỗi người có một góc nhìn riêng, tùy theo vị trí và lợi ích của mình. HĐQT KLS cố gắng tiếp cận theo góc nhìn của những người có lợi ích liên quan trực tiếp đến KLS, đó là các cổ đông, là người lao động, là đối tác, khách hàng, các cơ quan liên quan. Tôi tin rằng, những người có trách nhiệm, lợi ích liên quan sẽ chia sẻ, thông cảm và ủng hộ quyết định của chúng tôi.

Xin cảm ơn ông!

Sớm xoá sổ công ty chứng khoán "èo uột"
“Nhiều quy định mới tại Thông tư 07/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 210/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và hoạt động...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư