Chuỗi cầm đồ F88 huy động thêm 200 tỷ đồng trái phiếu
Công ty cổ phần kinh doanh F88 cho biết vừa hoàn tất đợt phát hành trái phiếu đầu tiên năm 2020 với giá trị gần 50 tỷ đồng.
Năm 2019, F88 cũng đã từng phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp
Năm 2019, F88 cũng đã từng phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp

Đây là đợt phát hành đầu tiên trong kế hoạch huy động thêm 200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp của F88.

Trái phiếu được phát hành là trái phiếu không chuyển đổi và không có tài sản,dưới hình thức bút toán điện tử có kỳ hạn 12 tháng với lãi suất thực tế 12,5% và trái chủ được nhận trái tức 3 tháng/lần. 

F88 cho biết kế hoạch huy động 200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp kỳ này được tư vấn, phát hành bởi Công ty cổ phần chứng khoán MB và chia thành 3 đợt phát hành. Đối tượng mua trái phiếu chủ yếu là các nhà đầu tư trong nước.

Công ty này cho biết số tiền thu được từ các đợt phát hành sẽ được F88 dành toàn bộ vào việc bổ sung quy mô vốn hoạt động, mở rộng mạng lưới phòng giao dịch trong kế hoạch phát triển 300 phòng giao dịch năm 2020. 

F88 bắt đầu phát triển mạnh từ năm 2017 sau khi nhận được sự rót vốn của 2 quỹ đầu tư Mekong Capital và Granite Oak.

Tính đến nay, F88 đã đưa vào hoạt động 145 phòng dịch ở 10 tỉnh thành, tăng hơn 3 lần so với năm 2018. Dự kiến năm 2020, F88 sẽ đột phá tăng gần 5 lần so với năm 2019, đạt 300 phòng giao dịch ở 40 tỉnh thành trên cả nước.

Năm 2019, F88 đã giải ngân lũy kế 1.538 tỷ đồng và dự kiến năm 2020 giải ngân gần 3.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2019. 

Để đạt được mục tiêu kế hoạch năm 2020, F88 cho biết đang xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp dựa trên việc phát triển con người, nâng cao các kỹ năng mềm, nghiệp vụ cho nhân viên, xây dựng nguồn lực nhân sự và tăng cường nguồn lực tài chính.

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...