Chương trình Nông Thôn Mới đặt mục tiêu cán đích sớm
Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung hoàn thiện các chỉ tiêu còn lại để Chương trình Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 có thể về đích sớm.

Tại Hội nghị toàn quốc hệ thống Văn phòng Điều phối Nông thôn mới (NTM) các cấp năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức ngày 8/3/2019 tại Đồng Nai, ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung hoàn thiện các chỉ tiêu còn lại để Chương trình  Nông Thôn Mới giai đoạn 2016-2020 sẽ về đích sớm.

Chương trình Nông Thôn Mới có thể về đích trước 5 năm
Chương trình Nông Thôn Mới có thể về đích trước hạn

Hiện nay, dân số nông thôn vẫn chiếm hơn 60% dân số cả nước. Do vậy, theo Phó thủ tướng Vương Đình Huệ chương trình NTM là chương trình cần triển khai liên tục và cần nâng cao chất lượng với nhiều mục tiêu mới hướng đến mục đích không ngừng nâng cao cuộc sống của người dân.

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, tính đến nay, cả nước có 4.144 xã chiếm 46,48% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 địa phương có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM  là Đồng Nai với 133 xã; Nam Định 193 xã và Đà Nẵng với 11 xã.

Tỉnh Đồng Nai được Bộ trưởng tuyên dương là địa phương đầu tiên trên cả nước về đích hoàn thành mục tiêu tỉnh có 100% số xã và 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đặc biệt là trong công tác nâng cao mức sống của người dân.

Với tiến độ như hiện nay, Ban Chỉ đạo Trung ương đặt mục tiêu cả nước sẽ hoàn thành sớm mục tiêu 5 năm của Chương trình  xây dựng NTM đã được Quốc hội và Chính phủ giao ngay cuối năm 2019.

Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu trên Bộ trưởng nhấn mạnh trước hết phải bắt tay xử lý những vấn đề tồn đọng. Cụ thể, thay vì chỉ tập trung vào tiêu chí phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, năm 2019, địa phương phải tập trung hoàn thành tất cả các tiêu chí khác như môi trường, an sinh, an ninh…

Bên cạnh những thành quả, Ban Chỉ đạo Trung ương cũng chỉ ra những khoảng cách về kết quả xây dựng nông thôn mới giữa các vùng, miền còn khá lớn, cụ thể về tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới: Vùng Đồng bằng sông Hồng có 81,37%, Đông Nam Bộ có 69,33% thì ngược lại khu vực miền núi phía Bắc mới chỉ đạt 22,72%, Tây Nguyên  là 33,72%, Đồng bằng sông Cửu Long là 36,91%, Nam Trung Bộ là 42,79%.

Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, điều hành sử dụng vốn của một số địa phương còn kém hiệu quả, còn trông chờ vào nguồn lực của Trung ương; vấn đề ô nhiễm môi trường ở một số địa bàn vẫn còn nghiêm trọng chưa được giải quyết dứt điểm.

Nhiều chuyên gia tại Hội nghị cũng chia sẻ các kinh nghiệm thực tế xây dựng NTM tại các địa phương với các nội dung thiết thực như Chương trình OCOP, chuỗi liên kết phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; Bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp; Xây dựng, hoàn thiện các thiết chế và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa ở nông thôn gắn với phát triển du lịch nông thôn; Giữ gìn an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới; Xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản, ấp ở các xã khó khăn miền núi và vùng bãi ngang ven biển; Kinh nghiệm chỉ đạo phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng mô hình nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đánh giá vai trò, hiệu quả của Chương trình khoa học công nghệ phục vụ  xây dựng nông thôn mới tại địa phương…

Ninh Cơ

Bình luận của bạn về bài viết...