Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 30 tháng 05 năm 2024,
Chuyển nhượng vốn ngoài sàn, doanh nghiệp phải công khai giá bán
Từ 1/5/2018, việc chuyển nhượng vốn tại công ty cổ phần chưa niêm yết (hoặc đã niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, nhưng không thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán) theo phương thức đấu giá công khai.

Từ 1/5/2018, Nghị định 32/2018/NĐ - CP sửa đổi bổ sung Nghị định 91/2015/NĐ - CP quy định, các doanh nghiệp nhà nước phải công khai thông tin về giá thanh toán bán cổ phần chuyển nhượng vốn tại công ty cổ phần đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán trong trường hợp giao dịch ngoài hệ thống giao dịch của thị trường chứng khoán (giao dịch ngoài sàn) cho các nhà đầu tư biết và thực hiện. 

Đây là điểm mới so với các quy định pháp lý hiện hành.

Cũng theo Nghị định 32, việc chuyển nhượng vốn tại công ty cổ phần chưa niêm yết (hoặc đã niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, nhưng không thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán) theo phương thức đấu giá công khai; trường hợp đấu giá công khai không thành công thì thực hiện chào bán cạnh tranh; trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Như vậy, phương thức đấu giá công khai là phương thức bắt buộc thực hiện đầu tiên khi Nhà nước chuyển nhượng vốn cổ phần.

Về giá khởi điểm đấu giá, Nghị định quy định thực hiện theo cách thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định, đồng thời với việc xác định giá bình quân 30 ngày giao dịch trên thị trường chứng khoán của cổ phiếu doanh nghiệp đã lên sàn. Giá nào cao hơn sẽ được chọn làm giá khởi điểm đấu giá.

Nghị định 32/2018 cũng có quy định chặt hơn về hoạt động đầu tư của doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, doanh nghiệp nhà nước không được sử dụng tài sản, tiền vốn, quyền sử dụng đất thuê để góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản (trừ doanh nghiệp nhà nước có ngành nghề kinh doanh chính là các loại bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản), không được góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán, trừ những trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Sửa đổi thuế chuyển nhượng vốn: Liệu có ảnh hưởng đến dòng vốn M&A khối ngoại?
Bộ Tài chính vừa đề xuất sửa đổi tỷ lệ thu thuế chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, nhằm đơn giản hóa quá...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư