Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 07 tháng 12 năm 2023, 22:44:26
Cổ phiếu của Đức Long Gia Lai (DLG) rơi vào diện cảnh báo
Trọng Tín - 18/04/2022 11:57
 
Kể từ hôm nay (18/4), cổ phiếu DLG của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Lý do là lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ năm 2021 là 16,67 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là âm 850,36 tỷ đồng, thuộc diện bị cảnh báo theo quy định.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Đức Long Gia Lai cho biết, tính đến cuối năm 2021, công ty ghi nhận khoản nợ ngắn hạn đã vượt quá tổng tài sản ngắn hạn của Tập đoàn là 400,37 tỷ đồng. Công ty có một số khoản nợ phải trả và vay đã quá hạn thanh toán với tổng giá trị ước tính là 1.767 tỷ đồng.

Dù nợ vay lớn, nhưng công ty cũng cho một số tổ chức, cá nhân vay với số tiền là 2.410 tỷ đồng, các khoản cho vay này không có tài sản đảm bảo hoặc bảo lãnh của bên thứ 3.

Đáng chú ý, trong báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2021 trước đó, kiểm toán đã đưa ra ý kiến nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Đức Long Gia Lai. Các vấn đề mà kiểm toán nêu ra trong báo cáo đó vẫn chưa được khắc phục trong Báo cáo tài chính năm 2021.

Một Dự án của Đức Long Gia Lai tại quận 7 vẫn đang bị
Một dự án do công ty con của Đức Long Gia Lai đầu tư tại quận 7, TP.HCM vẫn đang bị "đắp chiếu".

Báo cáo giải trình của Đức Long Gia Lai cho biết, trong năm 2021, Công ty đã cơ bản thực hiện thành công phương án tái cấu trúc tình hình tài chính của doanh nghiệp, tiếp tục thoái vốn tại một số Công ty con đang hoạt động sản xuất kinh doanh kém hiệu quả do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để tập trung nguồn vốn, giảm dần dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, vay khác với số tiền 224,54 tỷ đồng, giảm chi phí lãi vay.

Đồng thời, tái cấu trúc lại tình hình tài chính doanh nghiệp, tăng nguồn vốn lưu động để bổ sung duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả và lợi nhuận, giảm dần sự mất cân đối tài chính giữa các khoản nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tổng tài sản ngắn hạn của Công ty.

Định hướng của HĐQT Công ty đã đưa ra kế hoạch và mục tiêu trong năm 2012 - 2023, tập trung phối hợp với các Ngân hàng và tổ chức tín dụng để đưa ra nhiều phương án xử lý nợ như tìm kiếm đối tác để tiếp tục chuyển nhượng các tài sản, dự án kém hiệu quả nhằm giảm dần dư nợ gốc.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục pháp lý các dự án Năng lượng điện mặt trời, điện gió bổ sung vào qui hoạch lưới điện quốc gia, để tìm đối tác huy động nguồn vốn hoặc chuyển nhượng một phần dự án nhằm tất toán nợ gốc quá hạn ngân hàng chậm nhất đến ngày 31/12/2023 và miễn toàn bộ lãi phát sinh, lãi phạt quá hạn.

“Công ty khẳng định tình hình sản xuất kinh doanh vẫn đang hoạt động ổn định, đảm bảo Doanh thu và lợi nhuận hàng năm theo kế hoạch”, báo cáo giải trình của công ty khẳng định.

Đức Long Gia Lai cũng vừa có quyết định về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 đến cuối tháng 6.

Đức Long Gia Lai đề xuất đầu tư khu đô thị rộng 49 ha tại Kon Tum
Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án Khu đô thị mới tại phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum với quy mô hơn 49...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư