Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 15 tháng 07 năm 2024,
Cổ phiếu Dabaco Việt Nam đi ngang trước thềm huy động 1.210 tỷ đồng từ cổ đông
Duy Bắc - 05/07/2024 08:22
 
Lên kế hoạch đầu tư “Dự án xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”, Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã DBC - sàn HoSE) muốn huy động vốn từ cổ đông.

Ngày 4/7, Dabaco Việt Nam cho biết ngày 16/7 tới đây, Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 15.000 đồng/cổ phiếu.

Với vốn điều lệ hiện tại đang 2.420 tỷ đồng, ước tính Dabaco Việt Nam sẽ chào bán thêm 80.667.286 cổ phiếu để huy động hơn 1.210 tỷ đồng. Trong đó, mục đích huy động vốn để đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để thực hiện “Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”.

Ngoài ra, Dabaco Việt Nam còn cho biết thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 24/7 đến ngày 15/8.

Cổ phiếu DBC sau nhịp tăng nóng đầu năm đang đi ngang trước thềm chào bán cổ phiếu (Nguồn: FireAnt)
Cổ phiếu DBC sau nhịp tăng nóng đầu năm đang đi ngang trước thềm chào bán cổ phiếu (Nguồn: FireAnt)

Về diễn biến giá cổ phiếu trước thời điểm chào bán, từ ngày 31/10/2023 đến ngày 23/5/2024, cổ phiếu DBC đã bật tăng 97,5% từ 18.050 đồng lên 35.650 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, kể từ ngày 23/5 tới nay, cổ phiếu DBC có dấu hiệu đi ngang, giữ giá với thanh khoản giảm dần và đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/7 tại vùng giá 34.100 đồng/cổ phiếu, chỉ thấp hơn 4,3% so với đỉnh ngày 23/5/2024.

Dabaco Việt Nam thay Kế toán trưởng

Một điểm đáng lưu ý, trước đó, ngày 29/5, Dabaco Việt Nam thông qua miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương và đồng thời bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Huyền từ vị trí phó trưởng ban tài chính kế toán lên Kế toán trưởng, thời gian hiệu lực từ ngày 29/5.

Theo tìm hiểu, bà Nguyễn Thị Thu Hương sinh năm 1964, trình độ cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh. Trong đó, bà Hương được bổ nhiệm vào vị trí Kế toán trưởng của Dabaco Việt Nam từ tháng 5/2008 tới nay.

Lãi trở lại trong quý đầu năm 2024

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Dabaco Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 3.252,59 tỷ đồng, tăng 40,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 72,61 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 320,7 tỷ đồng, tức tăng thêm 393,31 tỷ đồng.

Trong đó, đáng chú ý Dabaco Việt Nam không còn kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp dương 348,84 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 70,47 tỷ đồng, tức tăng thêm 419,3 tỷ đồng. Ngoài ra, trong quý đầu năm 2024, doanh thu tài chính giảm 11%, tương ứng giảm 0,88 tỷ đồng, về 7,14 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 27%, tương ứng giảm 18,79 tỷ đồng, về 50,85 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 14,9%, tương ứng tăng thêm 26,87 tỷ đồng, lên 206,95 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, việc không kinh doanh dưới giá vốn đã giúp Dabaco Việt Nam có lãi trở lại trong quý đầu năm 2024.

Dabaco Việt Nam cho biết thêm trong quý I/2024 giá thịt heo cũng tăng dần trở lại do nguồn cung giảm vì dịch bệnh, do đó kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty chăn nuôi thuộc Dabaco Việt Nam có sự tăng trưởng hơn so với cùng kỳ.

Trong năm 2024, Dabaco Việt Nam lên kế hoạch doanh thu 25.380 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 729,8 tỷ đồng, tăng 28,19 lần so với thực hiện trong năm 2023.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024, Dabaco Việt Nam đã hoàn thành 9,9% so với kế hoạch lãi 729,8 tỷ đồng trong năm 2024.

Tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của Dabaco Việt Nam giảm 3,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 499,9 tỷ đồng, về 12.511,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 5.250,3 tỷ đồng, chiếm 42% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 5.044,3 tỷ đồng, chiếm 40,3% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tồn kho giảm 4,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 244,1 tỷ đồng, về 5.250,3 tỷ đồng. Trong đó, Dabaco Việt Nam thuyết minh cơ cấu tồn kho chủ yếu 3.976,7 tỷ đồng là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang; 910,4 tỷ đồng là nguyên liệu, vật liệu; 287,1 tỷ đồng là thành phẩm …

Ngoài ra, cũng tại thời điểm cuối quý I/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Dabaco Việt Nam giảm 5,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 310 tỷ đồng, về 5.557,1 tỷ đồng và bằng 117,3% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 4.506,8 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 1.050,3 tỷ đồng.

Dabaco Việt Nam lãi trở lại trong quý đầu năm 2024
Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã DBC - sàn HoSE) ghi nhận lãi 72,61 tỷ đồng trong quý I/2024 và hoàn thành 9,9% so với kế hoạch lãi 729,8 tỷ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư