Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 01 năm 2022, 10:34:04
Cổ phiếu VDB của Than Đông Bắc "đổ bộ" lên sàn UPCoM
Chí Tín - 22/11/2018 11:00
 
Ngày 22/11/2018, CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc sẽ đưa 5,1 triệu cổ phiếu với tổng giá trị đăng ký giao dịch 51 tỷ đồng chính thức lên sàn UPCoM. Mã chứng khoán là VDB.
Mã chứng khoán của Than Đông Bắc trên sàn UPCoM là VDB.
chứng khoán của Than Đông Bắc trên sàn UPCoM là VDB.

Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc trước đây là Xí nghiệp Chế biến Kinh doanh Than, thành lập năm 1995, đến tháng 9 năm 2006 theo quyết định số 151/2006/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chuyển thành Công ty Chế biến và Kinh doanh Than.

Tháng 5/2012, Công ty Chế biến và Kinh doanh Than được chuyển đổi từ doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV và được đổi tên thành Công ty TNHH MTV Vận tải và Chế biến than Đông Bắc.

Tới 4/2018, công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5701650781 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp với số vốn điệu lệ là 51 tỷ đồng.

Công ty có 2 lĩnh vực kinh doanh chính là tiếp nhận than tại các đơn vị khai thác trong nội bộ Tổng công ty Đông Bắc và các nguồn than thương mại hợp pháp khác về sàng tuyển, chế biến ra than thành phẩm và tiêu thụ than theo hợp đồng của Tổng công ty Đông Bắc và Công ty đã ký với khách hàng.

Ngoài ra, công ty còn kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thuỷ nội địa.

Công ty đã đầu tư cho việc mua sắm các phương tiện, trang thiết bị tiến tiến, hiện đại để đổi mới công nghệ chế biến, sàng tuyển, tạo ra các chủng loại than.

Đặc biệt là đối với lĩnh vực hoạt động kinh doanh vận tải thủy nội địa, trong những năm qua đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho đơn vị.

Hiện nay Công ty đã đầu tư 20 đoàn phương tiện, mỗi đoàn phương tiện có trọng tải từ 2.344 tấn đến 3.484 tấn, ngành vận tải thủy nội địa của công ty.

Giai đoạn từ 1/1/2017 đến 4/4/2018, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.421 tỉ đồng, tăng 20,5% so với cả năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 21,8 tỉ đồng, trong khi năm 2016 là 15,6 tỉ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2016 - 2017:

                                                                                           Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

2016

01/01/2017 đến 4/4/2018

Vốn chủ sở hữu

30

51,4

Doanh thu từ hoạt động

3.668

4.421

Lợi nhuận sau thuế

15,5

21,8

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)

0,42

0,49

Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (%)

51,89

53,62

Giá trị sổ sách (VNĐ/CP)

-

-

Tỷ lệ cổ tức (%)

   

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 và BCTC kiểm toán giai đoạn 01/01/2017 – 4/4/2018 của Công ty TNHH MTV VT & CB Đông Bắc

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018:

Chỉ tiêu

Năm 2018

Doanh thu (tỷ đồng)

1.819

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

9.600

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%)

0,53

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)

18,82

Cổ tức (%)

15,4

Nguồn: CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc

Hơn 21,7 triệu cổ phiếu BDC của Xây dựng Bạch Đằng lên sàn UPCoM
Ngày 13/9, hơn 21,7 triệu cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã chính thức được đưa vào giao dịch trên UPCoM với giá tham chiếu trong ngày...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư