Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 01 năm 2023, 01:18:44
Công bố thông tin: Trước, sau chưa như một
Hải bằng - 22/08/2013 08:12
 
Chất lượng công bố thông tin của doanh nghiệp (DN) niêm yết đang được cải thiện, song tỷ lệ chênh lệch thông tin giữa báo cáo trước và sau kiểm toán còn cao.
TIN LIÊN QUAN

Ông Bùi Hoàng Hải, Phó vụ trưởng Vụ Quản lý phát hành (thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- UBCKNN) cho biết, chất lượng báo cáo được công bố vẫn là vấn đề được cơ quan quản lý và nhà đầu tư quan tâm.

Ông Bùi Hoàng Hải, Phó vụ trưởng Vụ Quản lý phát hành
(thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- UBCKNN)

“Trên thực tế, còn nhiều yếu tố khách quan ảnh hưởng đến việc thực hiện công bố thông tin và xây dựng báo cáo tài chính của DN, như các cơ chế chính sách vẫn chưa đầy đủ, thiếu thống nhất...”, ông Hải nói.

Thời gian qua, UBCKNN đã có các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thông tin, chất lượng hàng hóa, trong đó có việc đưa ra nhiều điều kiện khắt khe hơn trước.

Khi kiểm toán các DN niêm yết, các công ty kiểm toán cũng đã chặt chẽ hơn và thông tin trong các báo cáo tài chính cũng phong phú hơn, đáp ứng yêu cầu thông tin tốt hơn trước.

Theo ông Hải, có 3 yếu tố quan trọng để đánh giá về chất lượng công bố thông tin của một DN. Đó là kịp thời, nhất quán, tính chính xác và đầy đủ.

Về tính kịp thời, ông Hải cho biết, năm 2012, số DN công bố thông tin chậm đã giảm 20% so với năm 2011, song xét về con số tuyệt đối, thì số lượng DN báo cáo chậm còn khá nhiều.

Về tính nhất quán và phù hợp, báo cáo tài chính không hợp lệ còn nhiều (như thiếu chữ ký, ngày tháng không chính xác…). Trong khi đó, không ít DN tuy công bố đầy đủ, đúng hạn, nhưng chưa minh bạch (thuyết minh chưa rõ ràng...).

Mới đây, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thực hiện Chương trình đánh giá về quản trị DN cũng là một trong những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng quản trị, đặc biệt là chất lượng công bố thông tin của các DN niêm yết.

Đây là lần đầu tiên, HNX đánh giá các chất lượng quản trị DN đối với các tổ chức niêm yết trên HNX. Những tiêu chí đánh giá chất lượng quản trị được HNX sử dụng dựa trên khuyến nghị của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Thông tư 52/2012/TT-BTC (hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán), Thông tư 121/2012/TT-BTC (về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng) của Bộ Tài chính.

Bộ tiêu chí đánh giá dựa trên 5 lĩnh vực, gồm quyền của cổ đông, đối xử bình đẳng với cổ đông, vai trò của các bên liên quan, minh bạch và công bố thông tin, trách nhiệm của hội đồng quản trị.

Đối tượng đánh giá trong Chương trình này gồm toàn bộ DN niêm yết trên HNX tính đến tháng 6/2013 (trừ các DN mới niêm yết trong năm 2013, DN hủy niêm yết trong các năm 2012, 2013).

Kết quả đánh giá cho thấy, trong 5 lĩnh vực, lĩnh vực minh bạch và công bố thông tin đạt điểm trung bình cao nhất do các câu hỏi chỉ tập trung vào tính tuân thủ. Lĩnh vực quyền cổ đông và đối xử bình đẳng với cổ đông có điểm cao thứ hai.

Ông Nguyễn Vũ Quang Trung, Phó tổng giám đốc HNX cho biết, thời gian qua, có một số DN phản ánh việc phải công bố thông tin đến quá nhiều đầu mối. “HNX cũng đang nghiên cứu để có kiến nghị với UBCKNN có thể tạo một kênh duy nhất cho việc công bố thông tin được thuận lợi hơn”, ông Trung nói.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư