Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 23 tháng 05 năm 2024,
Công khai số liệu giao dịch tự doanh trước ngày 23/5
Thanh Thuỷ - 17/05/2022 04:27
 
HoSE và HNX sẽ phải công bố thông tin giao dịch tự doanh cuối ngày và yêu cầu tổ chức báo cáo khi cổ phiếu tăng trần/giảm sàn 5 phiên liên tiếp, thời hạn trước ngày 23/5/2022.
.
UBCKNN yêu cầu HoSE và HNX công khai số liệu giao dịch tự doanh từ ngày 23/5

Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có văn bản thông báo yêu cầu các sở giao dịch chứng khoán triển khai thực hiện công bố thông tin về giao dịch tự doanh và yêu cầu tổ chức niêm yết/ đăng ký giao dịch báo cáo khi cổ phiếu tăng trần/giảm sàn 5 phiên liên tiếp. 

Cụ thể, căn cứ báo cáo của các sở giao dịch chứng khoán về tình hình giao dịch trên thị trường chứng khoán thời gian qua, căn cứ quy định tại Điều 12 và khoản 2 Điều 37 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên  trường chứng khoán, được sự chấp thuận của Lãnh đạo Bộ Tài chính, UBCKNN đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam chỉ đạo Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thực hiện công bố thông tin cuối ngày giao dịch về tổng khối lượng và tổng giá trị giao dịch mua, bán tự doanh đối với từng mã chứng khoán.

Trước đây, thông tin giao dịch tự doanh không phải thông tin bắt buộc phải công bố. Số liệu này được các sở giao dịch được bán theo các gói dịch vụ riêng biệt cho các công ty cung cấp dịch vụ dữ liệu và không công khai cho nhà đầu tư.

Từ đầu tháng 3/2022, thông tin từ đơn vị cung cấp dịch vụ dữ liệu cho biết, dữ liệu liên quan đến giao dịch của khối tự doanh các công ty chứng khoán không còn cập nhật do HoSE ngừng cung cấp. Thông tin về giao dịch của bộ phận tự doanh các công ty chứng khoán được cộng gộp vào dữ liệu giao dịch của các tổ chức trong nước. 

Theo quy định tại Điều 37 Thông tư số 96/2020/TT-BTC về nội dung công bố thông tin về giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán, thông tin cuối ngày giao dịch gồm thông tin theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Như vậy, cùng với số liệu giao dịch của khối ngoại tại từng mã, yêu cầu trên của cơ quan quản lý sẽ công khai giao dịch của khối tự doanh công ty chứng khoán đến các nhà đầu tư. Số liệu mua/bán ròng của tự doanh phản ánh động thái của các công ty chứng khoán khi ở vai trò nhà đầu tư giao dịch trên thị trường và cũng là dữ liệu được giới đầu tư đặc biệt quan tâm.

Ngoài nội dung về số liệu giao dịch tự doanh, UBCKNN cũng giao HoSE và HNX yêu cầu tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn từ năm (05) phiên liên tiếp trở lên phải báo cáo, công bố các thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu.

Sở giao dịch chứng khoán đồng thời công bố nội dung báo cáo giải trình của tổ chức niêm yết/tổ chức đăng ký giao dịch trên trang thông tin điện tử của sở.

Theo quy định hiện hành, công ty đại chúng phải công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sở giao dịch chứng khoán nơi công ty niêm yết, đăng ký giao dịch khi xảy ra sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và có thông tin liên quan đến công ty ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán và cần phải xác nhận thông tin đó. Nội dung thông tin công bố theo yêu cầu phải nêu rõ sự kiện được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán yêu cầu công bố; nguyên nhân và đánh giá của công ty về tính xác thực của sự kiện đó, giải pháp khắc phục (nếu có).

Cơ quan quản lý đề nghị các sở giao dịch chứng khoán tổ chức triển khai các giải pháp trên trước ngày 23/5/2022.

Tăng cường quản lý thị trường tài chính và dịch vụ tài chính là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài chính trong chương trình công tác tháng 5/2022. Bộ Tài chính cho biết sẽ khẩn trương thực hiện và rà soát vướng mắc, bất cập quy định pháp luật chứng khoán, các Nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019; rà soát, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2022.

Cùng đó, Bộ Tài chính cũng sẽ thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, công ty kiểm toán được chấp thuận trên cơ sở kế hoạch đã được điều chỉnh; xử lý nghiêm vi phạm trên cơ sở kết quả giám sát; thực hiện giám sát chặt chẽ các giao dịch chứng khoán có dấu hiệu bất thường; kịp thời phối hợp với các sở giao dịch chứng khoán có đánh giá, phân tích, tiến hành kiểm tra giao dịch đối với các giao dịch có dấu hiệu vi phạm quy định; thực hiện giám sát hoạt động các công ty đại chúng; thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra các tổ chức kiểm toán đối với các doanh nghiệp niêm yết, công ty đại chúng, chú ý đối với các doanh nghiệp có khách hàng có báo cáo tài chính sai lệnh hoặc có nhiều sai sót.

Thực hiện công bố thông tin về giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán
Đây là một trong các giải pháp được đề ra sau cuộc họp do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng với Sở GDCK Việt Nam tổ chức tuần qua sau những...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư