Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 01 năm 2021, 06:07:30
Công trình được tài trợ vốn doanh nghiệp Nhà nước phải áp dụng Luật Đấu thầu?
Anh Ngọc - 18/09/2019 07:23
 
Công trình do một doanh nghiệp có cổ phần Nhà nước (trên 30%) tài trợ theo chương trình an sinh xã hội có phải là nguồn vốn Nhà nước? Thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu không?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Hồ Sỹ Công (tỉnh Quảng Trị) đặt câu hỏi như sau: Cơ quan tôi đang quản lý công trình do một doanh nghiệp có cổ phần Nhà nước (trên 30%) tài trợ theo chương trình an sinh xã hội.

Cho tôi hỏi, đây có phải là nguồn vốn Nhà nước không?

Dự án trên có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm c, Khoản 1, Điều 1 Luật Đấu thầu quy định, dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này có sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án.

Theo quy định tại Khoản 44, Điều 4 Luật Đấu thầu, vốn Nhà nước bao gồm vốn ngân sách Nhà nước; công trái quốc gia, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất.

Theo đó, đối với trường hợp của ông Công, việc xác định phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu phải tuân thủ quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 1 Luật Đấu thầu nêu trên.

Rà soát dự thảo Nghị định về lựa chọn nhà đầu tư trong Luật Đấu thầu
Rà soát dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, bảo đảm phù hợp với quy...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư