Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 21 tháng 07 năm 2024,
Công ty CNG Việt Nam tính nhầm số thuế, phải đính chính báo cáo tài chính
Chí Tín - 17/04/2020 20:39
 
Công ty cổ phần CNG Việt Nam (mã CNG, sàn HoSE) vừa phải đính chính báo cáo tài chính kiểm toán do một số số liệu bị trình bày nhầm.
CNG là doanh nghiệp kinh doanh khí đốt, một loại nhiên liệu thay thế xăng dầu
CNG là doanh nghiệp kinh doanh khí đốt, một loại nhiên liệu thay thế xăng dầu

Cụ thể, số liệu thuế giá trị gia tăng phải nộp và thực nộp trong báo cáo cũ được Công ty ghi nhận lần lượt là 3,68 tỷ và 3,42 tỷ đồng, nhưng sau đó điều chỉnh lại thành 14,7 tỷ và 14,4 tỷ đồng.

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp và đã thực nộp được Công ty ghi nhận lúc đầu lần lượt là 10,6 tỷ và 9,8 tỷ đồng, nhưng sau đó điều chỉnh còn 7,8 tỷ và 7 tỷ đồng.

Theo Công ty kiểm toán Deloitte, đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho CNG Việt Nam, nguyên nhân chênh lệch là do thuế giá trị gia tăng bù trừ nhầm cùng số tiền cho phần phải nộp và thực nộp liên quan thuế giá trị gia tăng của chi nhánh Phú Mỹ với số tiền là hơn 11 tỷ đồng.

Thuế thu nhập cá nhân đã trình bày thừa nhầm cùng số tiền cho phần phải nộp và thực nộp liên quan hạch toán nội bộ giữa Công ty và chi nhánh Phú Mỹ với số tiền là 2,8 tỷ đồng.

Mới đây, CNG Việt Nam cũng đã đưa ra mục tiêu kinh doanh năm 2020 với giá trị đầu tư và giá trị giải ngân cùng ở mức 102,5 tỷ đồng.

Trong số đó, nguồn tiền lấy từ vốn chủ sở hữu là 57,7 tỷ đồng và số còn lại lấy từ vốn vay và các nguồn khác.

Hội đồng quản trị CNG cũng đặt ra mục tiêu tổng doanh thu 3.351 tỷ đồng, trong đó doanh thu bán CNG là 3.344 tỷ đồng.

Thị trường tiêu thụ CNG chủ yếu ở phí Nam với doanh thu CNG tại khu vực này đạt tới 2.584 tỷ đồng.

Công ty cũng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 100,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 80,1 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 45,8 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của CNG đến thời điểm 31/12/2019 là 542,9 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả là 295,8 tỷ đồng. Trong cơ cấu nợ, nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu với giá trị là 278 tỷ đồng.

Về phần tài sản, Công ty có 660 tỷ đồng tài sản ngắn hạn và để ở dạng tiền và tương đương tiền khá nhiều với 377,4 tỷ đồng.

Các khoản  phải thu  ngắn hạn cũng có giá trị rất lớn với 252,5 tỷ đồng; trong khi hàng tồn kho chỉ có 23,2 tỷ đồng và có 4,7 tỷ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Công ty có quan hệ giao  dịch khá nhiều với các doanh nghiệp liên quan là các doanh nghiệp trong Tập đoàn Dầu khí.

Trong đó, riêng giá trị mua hàng với Công ty cổ phần Khí thấp áp Việt Nam trong năm 2019 đạt tổng giá trị lên tới 1.209 tỷ đồng.

CNG Việt Nam dự kiến giải ngân 96 tỷ đồng đầu tư trụ sở, thiết bị trong năm 2019
Công ty cổ phần CNG Việt Nam (CNG) vừa công bố nghị quyết HĐQT về ước thực hiện kết quả kinh doanh quý I/2019, công tác triển khai kế hoạch sản...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư